Grote vraag naar tijdelijke huurwoning voor acute woningnood

Veel mensen in het Gooi hebben door persoonlijke omstandigheden een acute woonvraag. Dat blijkt uit het overweldigend aantal aanmeldingen voor In between places; het woonconcept waarbij mensen met acute woningnood maximaal een jaar een studio of appartement kunnen huren. Vorige week lanceerde Dudok Wonen het concept en na een week heeft de corporatie ruim 300 aanmeldingen ontvangen.

‘Direct na de lancering van de website en de mogelijkheid je aan te melden voor In between places zijn we overstelpt door aanmeldingen’, laat Harro Zanting, directeur-bestuurder van Dudok Wonen weten. ‘Het is fijn als blijkt dat een nieuw concept ook echt voldoet aan de behoefte. Maar het is natuurlijk erg triest dat er zo ontzettend veel mensen zijn die door persoonlijke omstandigheden kampen met acute woonproblemen. De teller staat inmiddels op meer dan 300 reacties terwijl we op dit moment maar 22 tijdelijke studio’s en appartementen beschikbaar hebben.’

Stabiele basis

‘De mensen die we met dit concept een kans bieden, vallen anders tussen wal en schip. Ze verdienen te weinig voor een koopwoning of een vrije sector woning en hebben nog te weinig woningduur bij Woningnet om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Zij hebben dringend tijdelijke huisvesting nodig, maar komen niet in aanmerking voor een urgentieverklaring. Met In between places bieden we hen tijdelijk woonruimte, zodat ze een stabiele basis hebben van waaruit ze hun leven weer op de rit kunnen krijgen’, aldus Harro Zanting. Het concept komt voort uit het regionaal actieprogramma van de regio Gooi en Vechtstreek. De provincie Noord-Holland en de regio Gooi en Vechtstreek ondersteunen het initiatief met subsidie voor de eerste vijf jaar. Bij veel vraag kan het concept worden uitgebreid over de regio.

Tijdelijk huurcontract

Huren met een tijdelijk ‘In between places-contract’ kan bij de nieuwbouwlocatie aan de Brinkweg, de voormalige RAF-locatie in het centrum van Hilversum. Naar verwachting is het nieuwe woongebouw in februari klaar. Van de in totaal 45 sociale huur studio’s en appartementen, zet Dudok Wonen er vooralsnog 22 in voor In between places. Huurders krijgen een huurcontract voor maximaal een jaar. Bij het tekenen van het huurcontract tekent de huurder ook al voor de huuropzegging. Gedurende dat jaar moeten mensen ingeschreven blijven staan bij Woningnet en actief reageren op vrijkomende woonruimte.