Geen huurverhoging voor sociale huurwoningen

De huren van sociale huurwoningen worden dit jaar niet verhoogd op 1 juli. Dat heeft de Overheid besloten. De huren worden eenmalig ‘bevroren’. De bevriezing geldt voor alle sociale huurwoningen, onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Voor woningen in de middenhuur en vrije sector zal er wel een huurverhoging komen.

Als er een sociale huurwoning vrijkomt, dan mag de huur van die woning wel worden verhoogd. Ook mag de huur bij verduurzamingsmaatregelen worden verhoogd. Daarnaast komt een deel van de huurders in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging. Dat is de Wet eenmalige huurverlaging, die sinds 1 januari 2021 van kracht is.

Meer informatie