Even kennismaken met … Ton Vaags, nieuw lid van de Raad van Commissarissen

‘Dudok Wonen heeft een vernieuwende benadering’

Ton Vaags is in maart dit jaar benoemd tot nieuw RvC-lid. Vaags is sinds vijf jaar directievoorzitter van J.P. van Eesteren B.V. en lid van de Groepsdirectie van TBI Holdings B.V. Ton Vaags: ‘J.P. van Eesteren is een van de grotere utilitaire bouwbedrijven. Wij hebben onder meer de Markthal in Rotterdam gebouwd en bouwden mee aan de uitbreiding van het Rijksmuseum in Amsterdam. Ik ben nu ruim twintig jaar actief in de bouw en in het vastgoed. Ons bedrijf maakt onderdeel uit van TBI, een groep van ondernemingen in de bouw, techniek en infrastructuur.’

Hoe bent u als commissaris bij ons terechtgekomen?

‘Ik ben gevraagd te solliciteren door een bureau dat in dit soort posities bemiddelt. Ik was precies de kandidaat die ze zochten – niet alleen vanwege mijn jarenlange ervaring in de bouw, maar ook omdat ik mijn werkzaamheden altijd heb gecombineerd met een financiële functie. Ik ben na het eerste telefoontje gaan nadenken. De corporatiebranche kende ik wel, maar dan als opdrachtnemer. Ik ben me erin gaan verdiepen en het sprak me aan om de sector ook van binnenuit te leren kennen. Ik dacht: “Ik heb zeker iets toe te voegen.’”

Binnen de Raad van Commissarissen heeft u de portefeuille Vastgoed, Treasury en Waardeontwikkeling. Wat zijn uw plannen en hoe ziet u uw rol binnen de RvC?

‘In het Gooi is het lastig de woningvoorraad in de sociale huursector te vergroten. Er zijn niet veel uitbreidingslocaties. Er is dus een gedifferentieerde aanpak nodig, en dat vraagt om creatieve, ambitieuze oplossingen. Ik denk graag mee over slimme manieren om met dit probleem om te gaan. Maar dat doe ik niet nu direct. Bescheidenheid past, het kost een jaar voordat je de mensen goed leert kennen en de cyclus helemaal hebt meegedraaid. Ik stap op een rijdende trein. Er zit een zeer goed functionerende RvC, de strategie is uitgestippeld. Voorlopig leg ik vooral mijn oor te luisteren. Als commissarissen gaan wij niet op de stoel van de bestuurder zitten. Wij toetsen het beleid en geven gevraagd en ongevraagd advies.’

Wat spreekt u aan in Dudok Wonen?

‘Dudok Wonen beheert en exploiteert het prachtige vastgoed dat Dudok heeft ontworpen en ik vind dat dat op een heel mooie manier gebeurt. De corporatie heeft een vernieuwende benadering, ook de jonge doelgroep wordt niet vergeten. En dat spreekt me aan. Ik heb inmiddels een paar vergaderingen bijgewoond en ik zie een organisatie met toegewijde mensen. Er is veel commitment en ook ruimte voor een kritisch geluid. Ik vind het leuk om hier onderdeel van te mogen zijn.’