Eenmalige energietoeslag beschikbaar voor Hilversummers

Heeft u een (gezamenlijk) besteedbaar inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum loon? U kunt dan eenmalig energietoeslag aanvragen. Dit kan tot 31 oktober 2022. 

De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Om de huishoudens met een laag inkomen te helpen, heeft het Rijk geld vrijgemaakt voor een eenmalige toeslag.

Wethouder Annette Wolthers is blij met de uitkering: “De energieprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor is de energierekening van veel huishoudens honderden euro’s duurder geworden. Ik roep iedereen in Hilversum dringend op die denkt voor deze toeslag in aanmerking te komen, om vanaf 16 mei onze website te bezoeken en de energietoeslag aan te vragen.”

Voorwaarden aanvragen toeslag

Om in aanmerking te komen voor de toeslag zijn er voorwaarden. De aanvragende inwoners horen aan alle onderstaande voorwaarden te voldoen:

  • 21 jaar of ouder zijn.
  • In gemeente Hilversum staan ingeschreven.
  • Een (gezamenlijk) besteedbaar inkomen hebben dat niet meer is dan 120% van het wettelijk sociaal minimumloon.
  • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebben. 
  • Een energiecontract hebben dat op hun naam staat. Of een huurovereenkomst hebben waar staat dat kosten worden gemaakt voor energie (all-in huurovereenkomst). 

Inwoners die een schuldregeling hebben op basis van de Wet Schuldsanering voldoen aan de inkomensgrens. Daarom kunnen zij ook in aanmerking komen voor de energietoeslag. 

Inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum

Een inkomen tot een netto (gezamenlijk) maandinkomen inclusief vakantiegeld dat niet meer is dan:

  • € 1.310 voor alleenstaande vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd.
  • € 1.455 voor alleenstaande vanaf AOW-leeftijd.
  • € 1.871 voor gehuwden/samenwonenden vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd.
  • € 1.971 voor gehuwden/samenwonenden vanaf AOW-leeftijd.

Uitkeringsgerechtigde inwoners uitbetaald

Inwoners die op 31 maart 2022 een uitkering hebben ontvangen op basis van de Participatiewet, de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW, IOAZ of BBZ) hebben het bedrag van € 800,-  al op hun rekening ontvangen.

Inwoners die een uitkering hebben op basis van de kostendelersnorm hebben nog geen toeslag gekregen. Zij kunnen zelf de energietoeslag aanvragen. Aanvragen kan via de website hilversum.nl/energietoeslag of door het aanvraagformulier op te halen bij de receptie van het Sociaal Plein aan de Wilhelminastraat.

Meer informatie

hilversum.nl/energietoeslag