Een duurzamere woning. Wat betekent dat voor u?

Al jaren vindt Dudok Wonen het belangrijk om duurzame woningen te bouwen. Inmiddels moet dat ook van de overheid. Hier zijn afspraken over gemaakt met woningcorporaties en andere partijen. Bij Dudok Wonen houden Michel, Eibert en Wouter zich bezig met duurzaamheid. Zij vertellen wat Dudok Wonen doet om haar woningen duurzamer te maken.

Verduurzamen van woningen

Wouter (projectmanager): ‘Waar mogelijk isoleren we de buitenkant van woningen. We willen bewust omgaan met onze aarde, daarom voeren we de werkzaamheden altijd zo duurzaam mogelijk uit’, vertelt hij. Maar eerst moet alles berekend worden. Eibert is de man van de cijfers. Hij zet alle gegevens uit verschillende systemen bij elkaar, en maakt scenario’s. Hij weet precies welke maatregel welk effect op bijvoorbeeld de energie-index heeft. Aan de hand daarvan beslist Dudok Wonen welke duurzame investeringen gedaan worden.

‘We willen bewust omgaan met onze aarde, daarom voeren we
de werkzaamheden altijd zo duurzaam mogelijk uit’ vertelt Wouter Weijer

In 2021 moeten alle woningen energiezuinig zijn en in 2050 mogen ze niet méér energie verbruiken dan dat ze opwekken
Michel is portefeuillemanager en houdt in de gaten of gemiddeld alle woningen van Dudok Wonen wel duurzaam genoeg zijn. ‘De duurzaamheid van een woning wordt aangegeven met een cijfer. Dit wordt de energie-index genoemd. Hoe lager dit cijfer, hoe energiezuiniger de woning is. Bij het halen van minimaal label B èn minimaal 2 labelstappen als resultaat, krijgen we subsidie van de overheid. Dat is mooi, want verduurzamen kost erg veel geld. In 2021 moeten onze woningen een gemiddelde energie-index 1,4 of lager (beter) hebben. Maar dan zijn we nog niet klaar en gaan we verder met verduurzaming van onze woningen. In 2050 moeten namelijk alle woningen in Nederland CO²-neutraal zijn (een energie-index van 0). Dat geldt dus ook voor onze woningen.

We maken alle woningen duurzamer

‘Om voor 2021 de gemiddelde energie-index van 1,4 of beter te halen, gaan we de komende jaren 1200 woningen isoleren’, vertelt Michel. ‘We willen trouwens niet alleen onze huurwoningen duurzamer maken. Ook met de woningen die we verkopen gaan we aan de slag. Want voor het milieu maakt het niet uit of een woning wordt verhuurd of verkocht.’

‘We pakken alle woningen aan. Want voor het milieu maakt het niet uit
of een woning wordt verhuurd of verkocht’ aldus Michel Nouse

Gaan we het doel van 2021 halen?

Wouter: ‘Natuurlijk is dat de bedoeling. We zijn alleen wel afhankelijk van een paar zaken die we niet helemaal zelf in de hand hebben. Voor het verduurzamen in een complex is ons doel dat 70% van de bewoners instemt om de woningen energiezuiniger maken. En er moeten voldoende materialen zijn. Doordat alle woningcorporaties hun duurzaamheidsdoelen willen halen is de vraag naar isolatiemateriaal enorm gestegen. Hierdoor kan er tekort ontstaan. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen om de 1200 woningen te verduurzamen. We hopen rond de zomer van 2018 te starten.’ ‘Daarnaast bouwen we tot 2021 ongeveer 400 nieuwbouwwoningen’, vult Michel aan. ‘Deze hebben allemaal een energie-index lager dan 0,9 of beter zodat we het gemiddelde omlaag halen.’

Wat houdt het duurzamer maken van woningen precies in?

Wouter: ‘Bij bestaande woningen isoleren we de gevels, de daken en de vloeren. En om het wooncomfort te waarborgen is het ook noodzakelijk om de woning mechanisch te ventileren. De bestaande mechanische ventilatie wordt vervangen door CO² ventilatie en als er nog geen mechanische ventilatie in de woning aanwezig is dan brengen we een CO² gestuurde ventilatie aan.’

Hoe reageren huurders op de duurzaamheidsmaatregelen?

‘In Bussum hebben we een proef gedaan met 70 woningen’, vertelt Wouter. ‘En bij 300 woningen vervangen we de geisers en gashaarden door CV installaties. Dat maakt de woningen duurzamer en veiliger. Het blijkt dat huurders het belangrijk vinden dat hun huis goed wordt geïsoleerd. Het is comfortabeler en het scheelt in stookkosten. We zijn blij dat er zo steeds meer woningen bij komen die minder energie vragen en dat is goed voor het milieu.