Dudok Wonen ziet kansen voor zowel duurzaamheid als woningaanbod

Op de locatie van de voormalige Philipswinkel, in bezit van Dudok Wonen, vond zaterdag 27 juni de officiële opening van Vonk in de Wijk plaats.  Vonk in de Wijk is een gastvrije lokale woon-, werk- en leefgemeenschap waar ontmoeten  en duurzaamheid centraal staat. “Niet alleen Covid is besmettelijk, het enthousiasme van Vonk ook”, zegt Harro Zanting, directeur-bestuurder Dudok Wonen, in een korte toespraak. “Deze tijdelijke invulling is niet alleen een duurzaam antwoord op leegstand. Het geeft ons ook de kans om te onderzoeken in hoeverre we met verplaatsbare woningen extra aanbod aan woonruimte kunnen bieden.”

Succesfactor duurzaam bewonersgedrag

Het gaat om het volledige terrein aan de Larenseweg 139 in Hilversum Oost. Initiatiefneemster Marileen Fabels verwoordt het als “een duurzame droom die is uitgekomen. Onze gemeenschap is voor en door lokale bewoners en ondernemers. Vonk is een huis waar je graag komt, waar iedereen welkom en gelijk is.” Totdat Dudok Wonen met de ontwikkellocatie van gebiedsagenda 1221 aan de slag gaat, wordt er op deze circulaire maakplaats veel geleerd op het gebied van zorg, duurzaamheid en horeca.

“Wij zijn blij met deze zinvolle manier van leegstandsbeheer en willen hier ook graag van leren”,  vertelt Farish Manichand, programmamanager Duurzaamheid: “Hoe inspireer je mensen tot duurzaam gedrag? Want alhoewel techniek en financiën belangrijk zijn voor de verduurzaming, is duurzaam bewonersgedrag de belangrijkste succesfactor om de co2-uitstoot te verminderen.”

Ook wethouder Voorink was aanwezig en sprak vooral woorden van dank: “Afgelopen week zat ik volop in de discussie rondom 10.000 extra woningen. Nu sta ik hier op een locatie en hebben we het over Tiny Houses. Het is een beetje als een vlinder in een woestijn: die kan met z’n vleugels een tornado in Texas veroorzaken. Laten we daarom vasthouden aan ‘groot denken, klein doen’. We weten niet hoe dit afloopt en dat is juist het leuke. Als gemeente willen we meer groen creëren en plekken voor ontmoeting. Dat missen we zeker in 1221. Met Vonk in de Wijk krijgen we het letterlijk in onze schoot geworpen. De gemeente regelt alleen de vergunningen en denkt mee, het echte werk is gedaan door lokale bewoners en ondernemers. Als gemeente kun je dan alleen maar zeggen: dankjewel. Voor alle inzet en ook aan Dudok Wonen voor het mee durven denken en het tijdelijk beschikbaar stellen van de locatie.”

Kansen voor meer woningen

Naast de duurzaamheidsopgave ziet Dudok Wonen ook kansen voor het creëren van extra woningaanbod. Vonk in de Wijk wil op deze locatie meerdere zogenaamde ‘Tiny Houses’ realiseren. Dit woonconcept kent een filosofische oorsprong, waarbij het gaat om wonen in kleine, volwaardige vrijstaande woningen met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dudok Wonen kijkt met interesse naar deze ontwikkeling en ziet ook potentieel vanuit het woningnoodperspectief. “In deze woonvorm, of dat nu hier in Hilversum Oost of elders in de stad is, zien we mogelijkheden als het gaat om tijdelijk een volwaardige plek bieden aan mensen die momenteel tussen wal en schip belanden op de woningmarkt. Denk daarbij aan starters of mensen die vanwege een scheiding tijdelijk op zoek zijn naar woonruimte. Onze corporatie heeft daarvoor al met succes het woonconcept In Between Places en de woonvorm van tijdelijke kleine woningen op braakliggend terrein kan hier zeker een prachtige aanvulling op zijn,” aldus Harro.

Visie en beleid

Eerder deed Harro in een blog de oproep aan de gemeente om middels initiatief mee te doen in de regionale ontwikkelingen het gebied van wonen: “De woningmarkt verkeert in een crisis. Het aantal daklozen is in 10 jaar tijd verdubbeld en er zijn maar liefst drie keer zoveel jonge daklozen dan 10 jaar geleden. De laatste weken sprak ik een paar keer de initiatiefnemers voor een Central Park als toekomstige bestemming van de huidige busremise. Je kunt er van alles van vinden. Van super creatief tot nogal naïef. Maar wie initiatief toont doet mee en dat is precies de opstelling die ik Hilversum gun”. Voor Dudok Wonen zelf geldt dat zowel duurzaamheid als woningnood hoog op de agenda staan. Op korte termijn wordt gewerkt aan een visie en beleid rondom de inzet van flexibel verplaatsbare woningen. Zonder daarbij het duurzame aspect uit het oog te verliezen wordt onderzocht in hoeverre er aanbod ontwikkeld kan worden voor een bredere doelgroep, waaronder starters, studenten en overige kleinere huishoudens.

Vonk in de Wijk