Dudok Wonen start met wooncoaches in Gooise Meren

Deze week ontvangen huurders van Dudok Wonen in Gooise Meren een uitnodiging van de Wooncoach. Dudok Wonen zet wooncoaches in om ouderen beter te ondersteunen bij vragen die zij hebben rondom hun woonsituatie. Dit project is een samenwerking met collega-corporaties Het Gooi en Omstreken en de Alliantie, huurdersorganisaties en de gemeenten.

Huurders van 65 jaar en ouder kunnen als zij dat wensen, een wooncoach uitnodigen voor een persoonlijke gesprek over hun huidige woonsituatie, woon- en zorgwensen en eventueel ook over verhuismogelijkheden.

Langer thuis wonen

Het landelijke beleid is erop gericht dat senioren langer zelfstandig thuis wonen. Uitgangspunt voor Dudok Wonen is dat senioren zelf beslissen hoe ze willen wonen. Dat is goed mogelijk, maar dan moeten ze de mogelijkheden wel goed kennen. De wooncoach kan helpen om voor de korte en de lange termijn mogelijkheden van zorg, aanpassing van de woning en verhuisvragen- en wensen op een rij te zetten. Dit doet de corporatie in nauwe samenwerking met vrijwillige- en professionele partijen in de wijk.

Start in Gooise Meren

Vanaf maart starten we met het aanbieden van wooncoach-gesprekken aan senioren in Gooise Meren. Huurders ontvangen hierover een brief en een brochure. In Hilversum is Dudok Wonen al gesprekken aan het voeren. Het programma loopt tot 2021. Het doel is om voor die tijd alle huurders van 65 jaar en ouder uit een sociale huurwoning in Hilversum en Gooise Meren aan te schrijven. Een huisbezoek van de wooncoach thuis is altijd gratis en vrijblijvend. De wooncoach maakt een afspraak met de bewoner op een moment dat het goed uit komt.