Blog Minko de Weerd: Van veilige haven naar zelfstandig varend schip

Wie vallen er tussen de wal en het schip op de woningmarkt? En hoe kunnen we deze mensen toch aan onderdak helpen? Tijdens het Samen Vooruit Lab begin juli sprak ik erover met gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen. Hieronder waren het Leger des Heils, Youké en Kwintes (voorheen het RIBW). Het blijkt dat er veel behoefte is aan kleine, betaalbare woningen. Met elkaar constateerden we dat het beter is om eerder de samenwerking op te zoeken.

Tussen de wal en het schip bevinden zich behoorlijk wat groepen. Het zijn mensen die bijvoorbeeld bij een zorg- of welzijnsorganisatie hebben gewoond. Langdurig of tijdelijk. Omdat ze verstandelijk beperkt zijn, verslaafd zijn geweest of hun woning moesten verlaten wegens huiselijk geweld. De wal symboliseert het wonen bij een instelling: de veilige haven. Na een tijdje wordt het tijd de haven te verlaten, maar een schip is er niet. En wat moet je dan?

Midden in de samenleving

Dat schip hoeft niet meer buiten de stedelijke omgeving te liggen. Vroeger werden mensen met een beperking opgevangen ‘in het bos’. Maar gelukkig verandert de maatschappij: jongeren willen midden in de samenleving staan. En dus is er behoefte aan huisvesting in een woonwijk. Een mooi voorbeeld hiervan is GeWoon op Jezelf, een begeleid wonen-project van Dudok Wonen en Sherpa. Er is grote behoefte aan dit soort projecten.

Het Gooi versus Utrecht

Lange tijd dachten we in het Gooi dat het hier wel meeviel met de aantallen bewoners die het zelf niet redden. Verslaving, psychische problemen, daklozen: dat soort grootstedelijke problematiek kennen we hier niet, werd gedacht. En dus zijn we hier minder op ingericht. Een gemeente als Utrecht weet allang dat bijvoorbeeld sommige mensen nooit meer zullen afkicken. Er zijn daarom veel meer ‘terugval-voorzieningen’ in deze stad dan in het Gooi. We moeten hier onze ogen niet meer voor sluiten: ook in onze gemeenten is behoefte aan ondersteuning en huisvesting voor mensen in dit soort situaties.

In gesprek

Tot slot concludeerden we dat het goed zou zijn om eerder met elkaar in gesprek te gaan over mensen in probleemsituaties. Als iemand zich meldt bij ons, of bij Youké of het Leger des Heils, zoeken we eerst oplossingen in onze eigen organisatie. We benaderen de anderen partijen wel, maar dat kan veel eerder in het proces. Dus al veel meer samenwerken in de preventieve zin. Escalaties voorkomen door eerder met elkaar om tafel te zitten. Mooi dat we dit met elkaar constateerden. Dit geeft mij het gevoel dat dit soort labs ons écht Samen Vooruit helpen!

Minko de Weerd is kwartiermaker maatschappelijke kamer bij Dudok Wonen.