Blog Minko de Weerd: Samen vooruit Lab: enthousiasme & verbinding

Met verschillende betrokkenen nadenken over oplossingen voor vraagstukken van deze tijd: dat doen we met het Samen vooruit Lab. Op 6 maart was de eerste bijeenkomst. We spraken over het onderwerp ‘doorstroming op de woningmarkt’.

Veel mensen met een middeninkomen vallen nu op de woningmarkt tussen de wal en het schip. Bijvoorbeeld docenten, verplegers en politieagenten. Zij verdienen te veel voor sociale huur. En voor een koop- of vrije sectorwoning is hun inkomen te laag. Ook al willen ze graag verhuizen, ze blijven in een huis wonen met een relatief lage huur of bij hun ouders thuis. Voor deze huishoudens bieden wij woningen aan met. KoopGoedkoop of in de vrije sector met een huurprijs tot €850,-. Maar hoe verdelen wij deze woningen? Er zijn geen regionale regels voor, zoals bij de sociale huur het geval is. Hoe lossen we dit op?

Eerste bijeenkomst

Tijdens het eerste Samen vooruit Lab stond dit onderwerp op de agenda. Er kwamen zo’n 15 vertegenwoordigers van huurdersverenigingen, raadsleden en beleidsmakers van gemeenten en corporaties op de bijeenkomst. Een prima opkomst! Ik ben heel tevreden over dit eerste Lab. We hadden een open gesprek waarin we bespraken welke mogelijkheden er zijn om de verdeling van deze woningen te regelen. Bijvoorbeeld door een voorrangsregeling in te stellen. Dat zou je zo kunnen aanpakken dat mensen die een sociale huurwoning achterlaten, eerder in aanmerking kunnen komen voor een vrije sector- of Koop Goedkoopwoning. Kritische geluiden waren er ook. Want als je zo’n voorrangsregeling in het leven roept, hoe geef je dan jongeren die het huis uitgaan een kans? En als een mantelzorger van buiten de regio in Hilversum wil komen wonen, kan dat dan

Voorrangsregeling uitwerken

Uit de groep kwam de behoefte naar voren om snel concreet te worden. En dat gaan we doen. In de prestatieafspraken die we onlangs maakten, spraken we af een werkgroep te vormen die de voorrangsregeling verder uitwerkt. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van de partijen van de prestatieafspraken: de huurdersverenigingen, corporaties en gemeenten. Ik hoop dat de regeling in het derde kwartaal in werking kan treden bij ons. 
Ik merkte echt dat het onderwerp leeft in Hilversum en omgeving. Dankzij het enthousiasme van deelnemers kijken we terug op een geslaagde eerste bijeenkomst. Op naar de volgende!

Minko de Weerd is kwartiermaker maatschappelijke kamer bij Dudok Wonen.

Meer in verbinding

We willen meer in verbindingstaan met andere organisaties en onze bewoners. Het Samen vooruit Lab is één van de manieren om dit te doen. Een nieuw Samen vooruit Lab volgt. We willen er minimaal drie per jaar organiseren. Interesse om te komen? Stuur een mail naar samenvooruit@dudokwonen.nl