Blog Minko de Weerd: In between places maakt wachtrij urgent woningzoekenden zichtbaar

Hoe fijn zou het zijn als we iets kunnen betekenen voor mensen die snel tijdelijke woonruimte nodig hebben. Dat zeggen we al tijden tegen elkaar bij Dudok Wonen. Regelmatig krijgen we mensen aan de balie die vanwege hun persoonlijke situatie per direct woonruimte nodig hebben, maar niet in aanmerking komen voor urgentie. Erg blij waren we dat we eind vorig jaar deze mensen iets konden bieden met In between places: 22 tijdelijke studio’s en appartementen voor mensen met een acute woonvraag. Spannend ook, want zouden we de woningen wel gevuld krijgen? 

De mensen die we met In between places een kans bieden, vallen anders tussen de wal en het schip. Ze zijn niet in staat zijn om iets te kopen of huren in de vrije sector en de wachttijd voor een sociale huurwoning is te lang voor hen. Bijvoorbeeld omdat ze door problemen een tijdje niet thuis kunnen wonen. Of stellen die uit elkaar gaan. Maximaal een jaar kunnen mensen met een In between places-contract een studio of appartement huren in het nieuwe woongebouw aan de Brinkweg in het centrum van Hilversum. 

Begin januari verstuurden we via WoningNet een e-mailing naar woningzoekenden waarin we In between places introduceerden. Vooraf konden we moeilijk inschatten hoeveel animo er voor was. Daarom hadden we een marketingcampagne klaarliggen voor het geval we nauwelijks reacties zouden krijgen. Maar wat er gebeurde was verbijsterend. 

Een paar uur nadat we de mailing hadden verstuurd, hadden we al meer dan 100 reacties. Een paar dagen later zat onze mailbox overvol: er waren ruim 400 aanmeldingen. Direct sloten we de inschrijving. Van de 400 aanmeldingen bleken er ongeveer 300 zeer serieus. We schrokken van de verhalen die we hoorden. Mensen die al tijden met hun kinderen rondzwierven van het ene naar het andere familielid. Jonge meiden met een baby die nergens terecht konden. Echt schrijnend. Inmiddels hebben we alle tweeëntwintig woningen toegewezen. Het was nog een hele klus om de meest urgente woningzoekenden eruit te halen, want er zijn zoveel mensen die met spoed een woonplek nodig hebben. 

Natuurlijk kloppen mensen in noodsituaties vaker bij ons aan. Maar dat de vraag zo groot is, wisten we niet. In between places heeft een grote wachtrij van urgent woningzoekenden zichtbaar gemaakt. We willen graag de optie verkennen om vaker tijdelijke woonruimte aan te bieden. Hierover gaan we in gesprek met de gemeenten en andere corporaties. Want mensen in nood, die gun je een plek waar ze even rustig op adem kunnen komen. 

In een volgende blog ga ik graag in op waarom we mensen met een acute woonvraag juist met tijdelijke woonruimte helpen.

Minko de Weerd is kwartiermaker maatschappelijke kamer bij Dudok Wonen.