Bijna alle tijdelijke bewoners hebben ander onderkomen

Deze maand lopen zeventien van de 22 tijdelijke huurcontracten van In between places af. Inmiddels hebben vijftien van die zeventien bewoners een ander onderkomen gevonden. Alle ouders met kinderen zitten bij de vijftien bewoners die een alternatief hebben.

In between places is voor mensen die vanwege persoonlijke omstandigheden een acute woonvraag hebben. Met In between places biedt Dudok Wonen hen een tijdelijk huurcontract voor maximaal één jaar. Tijdens dat jaar hebben bewoners de tijd om te zoeken naar een volgende woning.

Alternatief

In de afgelopen weken was er veel onrust onder bewoners van In between places. Zij zagen het einde van het jaar waarin zij tijdelijk een studio of appartement konden bewonen met rasse schreden in zicht komen, terwijl een aantal van hen nog geen alternatief had. Bewoners die dat wilden konden gebruik maken van advies van Dudok Wonen voor het zoeken naar een andere woning. ‘Denk hierbij aan meekijken in WoningNet, de spoedzoek-regeling, urgentie aanvragen en het reageergedrag, maar ook onderzoeken of koop een optie is of een vrije sector woning. In sommige gevallen kan een kamer ook uitkomst bieden’, legt Harro Zanting van Dudok Wonen uit. ‘Uiteindelijk heeft dit er in geresulteerd dat bewoners toch nog een alternatief hebben gevonden.’

Evaluatie

Het eerste jaar van In between places wordt de komende tijd geëvalueerd door Dudok Wonen in samenspraak met de gemeenten en corporaties uit de regio. Uit die evaluatie moet blijken of het nodig is om elementen in het tijdelijke woonconcept aan te passen. In between places is een pilot met een looptijd van vijf jaar. Het initiatief komt voort uit het regionaal actieprogramma en wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de provincie Noord-Holland en de regio Gooi en Vechtstreek.