Betere doorstroming dankzij prestatieafspraken

Blog Minko de Weerd: 'Met elkaar gaan we nieuwe stappen zetten'

Betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid, woningkwaliteit & duurzaamheid en wonen & zorg. Dat zijn de thema’s die benoemd zijn in de prestatieafspraken die we half februari ondertekenden. Het zijn kaderafspraken voor de komende vier jaar. We deden dit samen met de gemeente Hilversum, twee huurdersverenigingen en collega-woningcorporaties De Alliantie en Woningstichting Het Gooi en Omstreken.

Waarom deze afspraken? Allereerst omdat lokale verankering een van de doelen is van de nieuwe Woningwet. De gemeente maakt een woonvisie, de woningcorporaties sluiten hierbij aan met een activiteitenplan. Natuurlijk hebben we te maken met een wettelijke verplichting, maar wij hebben zelf ook de behoefte om de samenwerking met onze lokale partners te versterken. Vooral omdat we zien dat dit goed is voor de woningmarkt.

Verschillende invalshoeken

De afgelopen maanden zaten we met een werkgroep om de tafel om afspraken te maken over wonen in Hilversum. De groep bestond uit ambtenaren van de gemeente, collega’s van woningcorporaties en vertegenwoordigers van de huurdersverenigingen. Het is fijn om vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de mogelijkheden en problemen op de Hilversumse woningmarkt. Zo is er een band ontstaan en weten we elkaar sneller te vinden. Het vertrouwen in elkaar is hierdoor toegenomen.

Tussen wal en schip

Waar ik heel blij mee ben, is dat er afspraken zijn gemaakt over doorstroming. Eén van de speerpunten van Dudok Wonen is dat er een voorrangsregeling komt voor de onderkant van de vrije sector. Dudok Wonen brengt de huurprijs van deze woningen doelbewust onder de €850,- zodat woningzoekenden met een inkomen tussen € 34.000 tot € 45.000 hier terecht kunnen. Deze groep valt vaak tussen de wal en het schip: ze willen een andere woning, maar verdienen net niet genoeg voor een koopwoning of een huurhuis in de vrije sector. Het mooie is dat we deze regeling met elkaar gaan opzetten, zodat niet elke partij zelf het wiel opnieuw moet gaan uitvinden. Samen kom je op betere ideeën.

Nieuwbouw versnellen

Een ander plan dat uit de prestatieafspraken voortkomt, is ‘meer nieuwbouw’. Een nieuwbouwproject starten is een tijdrovend proces: van de eerste plannen tot aan de realisatie kan soms wel zeven jaar duren. En dat is lang, zeker als je de doorstroming wilt bevorderen. Dankzij de prestatieafspraken komt er meer druk op en kunnen we het proces mogelijk versnellen. En dat is een mooi vooruitzicht. Met elkaar gaan we nieuwe stappen zetten!

Minko de Weerd is kwartiermaker maatschappelijke kamer bij Dudok Wonen.