Beperkte huurverhoging

Jaarlijks passen we op 1 juli de huur aan. De aanpassing is nodig om te kunnen investeren in onze woningen. Voor dit jaar stelt de regering de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen vast op 2,3 procent. Dudok Wonen heeft in overleg met de HuurdersBelangenVereniging de huurverhoging beperkt tot 2,0 procent.

Onder voorwaarden is huurverlaging mogelijk, onder meer als uw inkomen dit jaar gedaald is. Voor de vrije sector is de huurverhoging maximaal 3,3 procent. Hier kunnen huurders niet voor huurverlaging maar wel voor huurbevriezing in aanmerking komen.

Meer informatie over de jaarlijkse huurverhoging kunt u hier vinden.