Beperkte huurverhoging sociale huurwoningen

De huurverhoging van sociale huurwoningen blijft dit jaar beperkt. Per 1 juli 2018 stijgen de huren met 1,2 procent. Dit is 0,2 procent lager dan het inflatiepercentage en veel lager dan wat wettelijk mag. Dit is ongeacht de hoogte van het huishoudinkomen, gezinssamenstelling of leeftijd. Dudok Wonen mag één keer per jaar de huur verhogen. Per 1 juli 2018 gaat deze jaarlijkse huurverhoging in.

De regering stelt ieder jaar vast hoeveel de maximale huurverhoging bij sociale huurwoningen mag zijn. In 2018 mag de huur van sociale huurwoningen stijgen met 3,9%. Voor huishoudens met een inkomen boven de €41.056 mag de huur stijgen met 5,4%.

Hieronder vindt u een overzicht van de huurverhoging 2018. De huurverhoging gaat in op 1 juli 2018. Bewoners krijgen voor 1 mei van ons een brief over de voor hen geldende huurverhoging. 

Bruto huishoudinkomen per jaar

Wettelijke maximale huurverhoging

Huurverhoging bij Dudok Wonen

Lager dan € 41.056,--

3,9 procent

1,2 procent

Hoger dan € 41.056,--

5,4 procent

1,2 procent

A.    Pensioengerechtigden

3,9 procent

1,2 procent

B.    Gezinnen met 4 of meer personen

3,9 procent

1,2 procent

De percentages zijn in samenspraak met onze huurdersbelangenvereniging tot stand gekomen