Bedrijfslasten Dudok Wonen dalen voor vierde jaar op rij

Voor het vierde jaar op een rij dalen de bedrijfslasten van Dudok Wonen. De tevredenheid van haar huurders is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat bleek donderdag uit de vierde editie van de jaarlijkse benchmark van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. ‘Resultaten om trots op te zijn’, aldus Harro Zanting, bestuurder van Dudok Wonen.

‘Het is goed om te zien dat Dudok Wonen de landelijke trend volgt. Bijna 90% van de Nederlandse woningcorporaties doet mee aan de Aedes-benchmark. Het landelijk beeld is dat bedrijfslasten steeds verder dalen en dat de tevredenheid van huurders toeneemt’, laat Harro Zanting weten.

Daling 50%

Vier jaar geleden publiceerde Aedes voor het eerst de Aedes-benchmark. De bedrijfslasten van Dudok Wonen zijn sinds die eerste benchmark met bijna 50% procent gedaald. Zanting: ‘Hoewel het mooi is dat dit gedaald is in de afgelopen jaren, blijft dit altijd een punt van aandacht. We blijven continu onderzoeken hoe we dingen effectiever en efficiënter kunnen doen’.

Huurdersoordeel

Het huurdersoordeel bestaat uit de drie deelscores Nieuwe Huurders, Huurders met een
reparatieverzoek en Vertrokken Huurders. Op alle drie de onderdelen scoort Dudok Wonen hoger dan het landelijk gemiddelde. ‘Met name het onderdeel Huurders met een reparatieverzoek is sterk verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Die verbetering is door ons te herleiden naar de inspanningen die gedaan zijn. Resultaten om trots op te zijn’, aldus Zanting.

Kwaliteit, efficiency en transparantie

De Aedes-benchmark maakt prestaties van corporaties inzichtelijk. Zo weten corporaties waar ze staan ten opzichte van andere vergelijkbare corporaties. Op basis van de benchmarkcijfers kunnen corporaties vervolgens de eigen prestaties gericht verbeteren. Ook de samenleving vraagt om kwaliteit, efficiency en transparantie. Gemeenten, huurders en andere relaties willen inzicht hebben hoe corporaties hun middelen besteden.