Alle woningen worden de komende jaren verduurzaamd

Duurzame woningen in 2050: daar gaat Dudok Wonen de komende jaren voor. Dat betekent dat de woningen stap voor stap duurzaam worden gemaakt. Ook betekent het dat bewoners intensief gestimuleerd en gefaciliteerd zullen worden in duurzaam woongedrag. Als bewoners hun woongedrag niet aanpassen, blijft de energievraag namelijk nog steeds hoog.

Waarom verduurzamen?

Nederland heeft zich in 2015 gecommitteerd aan het klimaatakkoord van Parijs en doet mee aan de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden. De landelijke overheid heeft vervolgens bepaald: in 2050 zijn klimaatneutraal. Dudok Wonen neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van wonen en verduurzamen. De visie van Dudok Wonen luidt: een duurzame woningvoorraad in 2050.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

In oktober 2019 is de duurzaamheidsvisie ‘Samen op pad naar een duurzame woningvoorraad in 2050’ vastgesteld. Dat betekent dat in grote lijnen bekend is wat er moet gebeuren, namelijk een goed geïsoleerde woningvoorraad in 2030 en duurzame woningvoorraad in 2050. Hoe we dat voor elkaar gaan krijgen, dat is de volgende stap. Die eerste stap gaan we de komende maanden vastleggen in een zogenaamd implementatieplan.

Wat houdt verduurzamen in?

Een duurzame woning is een woning waar geleefd kan worden met minimale effecten voor het milieu. Denk aan duurzame materialen, goede isolatie en het gebruiken van groene stroom. Ook kijken we naar zaken als water, groen en biodiversiteit. Het uitgangspunt in de duurzaamheidsopgave is: eerst de vraag naar energie, water en materiaal verminderen, daarna zo groen mogelijk. Dus bijvoorbeeld eerst de woningen zo goed mogelijk isoleren (zodat de vraag naar energie minder wordt) en daarna duurzaam opwekken.

Wat betekent dit voor bewoners?

Bij alles wat we doen, staan de bewoners centraal. Het verduurzamen van de woningen kunnen wij namelijk niet alleen. Duurzaam woongedrag van bewoners speelt een belangrijke rol. Als bewoners hun woongedrag niet aanpassen, blijft de energievraag namelijk nog steeds hoog. Wij gaan bewoners goed informeren en faciliteren, zodat bewoners zelf duurzame keuzes kunnen maken. Daarnaast gaan we duurzame bewonersinitiatie¬ven stimuleren, zoals bewoners die een groentetuintje willen aan¬leggen. We denken graag mee in mogelijkheden en helpen waar mogelijk.

Wanneer gaan we aan de slag?

Dat is op dit moment nog niet bekend. De visie is vastgesteld en het implementatieplan is binnenkort gereed. Bij het maken van het plan zijn diverse organisaties betrokken, zoals de gemeenten, welzijnsorganisaties en de huurdersbelangenvereniging. Als we met de wooncomplexen aan de slag gaan, betrekken we ook de bewoners.

Waar kunnen bewoners terecht met vragen?

Krijg ik zonnepanelen? Wanneer wordt mijn woning verduurzaamd? Ga ik besparen op mijn energierekening? Allemaal vragen waarvan we weten dat ze leven. Omdat we op dit moment werken aan de plannen, hebben we nu nog niet de antwoorden. Zodra we die wel hebben, bundelen we alles rondom duurzaamheid op onze website. Bewoners kunnen met vragen of ideeën altijd contact opnemen via info@dudokwonen.nl of (035) 646 16 00.

Benieuwd naar de visie? Die is hier te downloaden.