Algemene ledenvergadering HBV Dudok Wonen

Op 28 februari 2017 houdt de Huurders Belangen Vereniging van Dudok Wonen haar algemene ledenvergadering. U kunt hier bij zijn!

Datum: 28 februari 2017
Waar: Wilhelminakerk (Wilhelminaplantsoen 12) te Bussum
Tijd: 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur
Aanmelden: aanmelden kan via: http://hbvdudokwonen.nl/ledenvergadering-28-februari 

Niet-leden kunnen ter plaatse gratis lid worden.