Aankondiging online enquête: Wat zijn uw woonwensen?

Wij zijn benieuwd naar uw woonwensen en of u wel of niet wilt verhuizen op termijn. Met die informatie kan Dudok Wonen haar aanbod beter afstemmen op de behoefte. Binnenkort ontvangt u mogelijk van ons een digitale enquête hierover. Wij vragen uw medewerking hiervoor.

Met de enquête willen we meer inzicht krijgen in hoeveel vraag er voor onze betaalbare vrije sector koop- en huurwoningen is. U ontvangt de enquête digitaal. Het invullen duurt ongeveer tien minuten en kunt u achter uw computer of op uw smartphone doen. Onder de deelnemers verloten we tien VVV-bonnen ter waarde van € 20. De resultaten van de enquête worden volledig anoniem verwerkt.

De enquête is onderdeel van een breder onderzoek. Dudok Wonen maakt het graag mogelijk dat mensen een stap kunnen zetten naar een volgende huur- of koopwoning. Omdat het prijsverschil tussen de sociale huur en de vrije markt erg groot is, biedt Dudok Wonen naast sociale huur ook betaalbare koop- en vrije sector woningen aan voor mensen met een inkomen tot € 47.000.

Heeft u vragen over het onderzoek? Neemt u dan gerust contact op met Sjoerd Blok via (035) 646 16 00.