We maken weer een vuist!

Er is een nieuwe lente op komst. En daarmee bedoel ik niet het voorjaar dat zich aandient, maar het nieuwe geluid wat in de sector klinkt. Dat nieuwe geluid was een paar weken terug tijdens een actie voor het eerst te horen in Den Haag. Toen was ik daar met andere woningcorporaties en Urgenda, de duurzaamheids-organisatie. Samen wilden wij de minister duidelijk maken dat het geld dat woningcorporaties betalen aan de verhuurderheffing, beter kunnen gebruiken om huurwoningen te verduurzamen. En het gaat dan echt om flinke aantallen. Met de 1,7 miljard euro die we nu jaarlijks in de schatkist storten, kunnen woningcorporaties een slordige 100.000 woningen verduurzamen. Kijk, en dat tikt aan in de strijd tegen de CO2 uitstoot.

Offensieve houding

De vraag bij dit soort acties is altijd of er naar je wordt geluisterd. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken leek niet heel erg onder de indruk van ons voorstel. Zij liet zich in elk geval niet zien en stuurde een ambtenaar naar beneden om de stukken in ontvangst te nemen. Maar los daarvan genoot ik die dag vooral van de gezamenlijke actie. Toen in 2013 de verhuurdersheffing werd ingevoerd, is daar redelijk lauw op gereageerd. Ik vind het goed om te zien dat woningcorporaties de defensieve houding laten varen en voor het offensief kiezen.

Een nieuwe lente

Dat deze actie slechts een voorbode voor de nieuwe lente was, bleek afgelopen week tijdens de presentatie door Aedes van het TNO rapport ‘Inzichten voor proportioneel asbestbeleid’. Wat wij in de sector al jaren weten, hebben we nu zwart op wit: de wet- en regelgeving is doorgeslagen bij het weghalen van sommige asbestsoorten. Met als direct gevolg dat de kosten de pan uit rijzen. Alleen al voor het slopen van een woningcomplex zijn wij tonnen meer kwijt. Het is goed als we weer normaal over asbest gaan doen, zonder daarbij de gezondheidsrisico’s te onderschatten.

Groeiend zelfvertrouwen

Kortom, ook op dit dossier schudden wij als sector de schroom van ons af. Dit alles wijst op een groeiend zelfvertrouwen van de sector. Waarom blijven polderen als we ook een vuist kunnen en moeten maken? Ja, deze nieuwe lente bevalt mij wel!

Harro Zanting
Directeur-bestuurder Dudok Wonen