Verhuurverbod

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kopen particuliere verhuurders steeds vaker koopwoningen om ze als huurwoningen in de markt te zetten. In sommige wijken is dat in één jaar tijd, zelfs bij één op de tien woningen gebeurd. Omdat het hierbij vaak om goedkopere woningen gaat, hebben koopstarters op de woningmarkt het nakijken. Voor de Amsterdamse wethouder van Wonen, Laurens Ivens (SP), een onverteerbare zaak. Hij heeft daarom een list bedacht door een verhuurverbod voor koopwoningen in te stellen. “Laat beleggers inzetten op (betaalbare) nieuwbouw huurwoningen in plaats van koopwoningen voor de neus van Amsterdammers weg te kapen”, twitterde de wethouder.

Een verleidelijke maatregel

Het lijkt op het eerste gezicht een verleidelijke maatregel om op deze wijze huisjesmelkers een hak te zetten. Maar in mijn beleving is elke woning een huur- of een koopwoning. Met het vastzetten van woningen in koop- of huursegmenten is uiteindelijk niemand gebaat. Het is goed als een woning van kleur kan verschieten. Neem de altijd zo geroemde grachtenpanden in Amsterdam. Die zijn van koop naar huur en weer naar koop gegaan. Een dergelijke dynamiek is noodzakelijk om de woonconsument te bedienen. Wij hebben bijvoorbeeld huurwoningen als sociale koopwoningen verkocht omdat daar behoefte aan was. Nu kopen we die soms terug om ze weer te verhuren. Mag dat straks ook niet meer?

Slecht nieuws

Het aankopen van koopwoningen door beleggers om deze vervolgens als huurwoning in de markt te zetten, is slecht nieuws voor koopstarters op de woningmarkt. En uiteindelijk ook voor de huurder omdat die voor de woning in de vrije sector veel huur zal moeten betalen. Je kunt het echter beleggers niet kwalijk nemen dat ze doen wat bij hun vak hoort: rendement genereren uit hun investering. Het omzetten van koopwoningen naar huurwoningen rigoureus verbieden is niet de oplossing. Wil je als stadsbestuurder goedkopere koopwoningen bereikbaar houden voor lagere- en middeninkomens? Vraag dan aan woningcorporaties om deze woningen aan te kopen en als sociale huurwoningen weer in de markt te zetten. En zorg vooral dat er voldoende wordt gebouwd. Dat lijkt mij een stuk effectiever dan het introduceren van verboden.

Harro Zanting
Directeur-bestuurder Dudok Wonen