Trots op middenhuur

De woningmarkt is op drift. Op alle fronten overstijgt de vraag het aanbod. Zo zien we bijvoorbeeld op heel veel plekken de middeninkomens letterlijk tussen wal en schip in vallen. De reden hiervoor is dat ze te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en te weinig voor de aankoop van een huis.

Ben je nu woningzoekende, dan heb je pech

De roep om voor deze groep mensen woningen te bouwen met een maandelijkse huur van € 700 tot € 1000 klinkt steeds luider. Op dit moment ligt er een voorstel in de Tweede Kamer om corporaties meer armslag te geven om in de vrije sector te investeren. Dat klinkt natuurlijk heel sympathiek. Maar laten we niet vergeten dat we in bestaand stedelijk gebied moeten bouwen. Vervolgens duurt het ruim vijf jaar voor we die woningen hebben staan en aan kunnen bieden. Met andere woorden, de mensen die nu naar een middenhuur-woning op zoek zijn, hebben daar dus helemaal niks aan. Nog los van het feit dat als je het van nieuwbouw moet hebben, er in de middenhuur kleinere woningen worden gebouwd dan de woningen die er momenteel in de sociale huur worden verhuurd.

Liberaliseren voor middenhuur

In zijn rapport ‘Samen bouwen aan middenhuur’ concludeerde Rob van Gijzel eerder dit jaar dan ook dat naast het bouwen van nieuwe middenhuur-woningen vooral het (her)bestemmen van bestaande woningen soelaas biedt. Bij Dudok Wonen omarmen wij deze visie. Ik weet het, het is altijd gevoelig wanneer je als woningcorporatie sociale huurwoningen liberaliseert. Maar we hebben het toch gedaan. Omdat we simpelweg zien dat de wachttijden gigantisch worden. Het is niet gereguleerd en daardoor zie je het niet zo, maar we hebben niet zelden vijftig klanten voor één woning.

Trots!

In het afgelopen jaar zijn er door ons enkele tientallen sociale huurwoningen voor middenhuur geschikt gemaakt. Qua woningkwaliteit is trouwens ongeveer de helft van de corporatiewoningen voor middenhuur geschikt. Dat zou natuurlijk te veel zijn want dan houden we geen sociale huurwoningen meer over. Maar middenhuur kun je bedienen met de woningen die er al staan. Dat we die met mate kunnen aanbieden, daar ben ik best trots op.

Harro Zanting
Directeur-bestuurder Dudok Wonen