Sociale Huur tussen spoor en villawijk

“De afgelopen tien jaar zijn er in deze gemeente geen sociale huurwoningen gebouwd” schreef de wethouder van GooiseMeren onlangs teleurgesteld in het Financieel Dagblad. Dat klopt bijna. Deze zomer leverde Dudok Wonen namelijk nog 40 nieuwe sociale huurwoningen op in de voormalige Bensdorp chocoladefabriek in Bussum.

11 jaar

Het kunnen verhuren van deze woningen is overigens het voorlopige hoogtepunt in een project dat al in 2008 begon. Dudok Wonen kocht toen samen met een commerciële woningontwikkelaar de leegstaande fabriek waarin ze ooit de beroemde brosrepen maakten. Tussen planvorming en uiteindelijk oplevering van de huurwoningen heeft ruim 11 jaar gezeten. Waarmee maar weer duidelijk is dat vandaag roepen om meer woningen niet wil zeggen dat ze er morgen of overmorgen al staan.

Tunnel

Zo waren in de beginjaren van dit project de bewoners van de aangrenzende villawijk nogal bezorgd over de verkeersdrukte die al die nieuwe buren met zich mee zou gaan brengen. De gemeente bedacht daarvoor uiteindelijk een oplossing. De verkeersafwikkeling zou via een tunnel onder het spoor naar de andere kant geregeld kunnen worden. Daarmee was het probleem voor de bewoners van de villawijk weggenomen. De NS wilde hier overigens best over praten maar sprak in de kamer daarnaast ook over de mogelijkheid van een verdieping van het gehele spoor. Hoe moesten we daar chocola van maken? De eerste ondergrondse spoorwegovergang van Nederland is er uiteindelijk niet gekomen. De verkeersafwikkeling loopt nu gewoon over de bestaande wegen langs het spoor.

Eind goed al goed?

Vele jaren van praten en plannen aanpassen volgden met uiteindelijk de oplevering van de 40 sociale huurwoningen. Eind goed al goed? Eeh, helaas niet helemaal. Kort na de oplevering van de sociale huurwoningen ging namelijk de ontwikkelende aannemer failliet waardoor de rest van het programma, waaronder ook de onderliggende gezamenlijke parkeergarage, nog steeds niet opgeleverd kan worden. Dit is natuurlijk in de eerste plaats heel vervelend voor de beoogde eigenaren en bewoners van die delen van het project. Maar ook de woonomgeving en buitenruimte zijn hierdoor nog niet zoals het moet worden. Dus we vieren het feest dit jaar nog even niet.

Rooftocht

Op de dag van het faillissement voltrok zich overigens een ware rooftocht op de bouwplaats. De verhalen van de direct betrokkenen van die dag zijn zowel smeuïg als verdrietig en het vertellen waard. De canon van dit project kent helaas meer lezenwaardige hoofdstukken.

Harro Zanting
Directeur-bestuurder Dudok Wonen