Sociale huur is lelijk

Er zijn mensen die het vooroordeel hebben dat sociale huur lelijk is. Die hebben de Bloemenbuurt-Zuid in Hilversum nooit gezien denk ik dan. Hoe we deze buurt in de afgelopen zeven jaar in oude glorie hebben hersteld, is iets waar ik ontzettend trots op ben. Ik durf te stellen dat dit misschien wel de mooiste wijk van Hilversum is. En niet alleen de Bloemenbuurt, ook andere wijken die we in de afgelopen vijftien jaar renoveerden, laten zien dat sociale huur niet lelijk is: de karakteristieke Godelindebuurt in Bussum en Liebergen in Hilversum die zelfs landelijk als voorbeeld dient en regelmatig door partijen elders uit het land bezocht wordt. Dudok Wonen staat voor het behoud van cultureel erfgoed en daar maken we ons hard voor. Geheel in de geest van de stedenbouwkundige Willem Marinus Dudok vonden en vinden we namelijk dat sociale woningbouw kwaliteit moet hebben.

Kwaliteit gaat naar mijn idee over veel dingen. Bij de bouw van de buurten ging het vooral om de ruimtelijke kwaliteit. Dudok bouwde destijds sociale huisvesting aan de rand van de hei. Op dus eigenlijk de meest waardevolle locaties van Hilversum. Onlangs was in het nieuws dat woningcorporatie Eigen Haard zich moet verdedigen omdat ze sociale woningbouw op de Zuidas realiseren. Dat gaat dan misschien niet over architectuur, maar wel over locatiekwaliteit.

Dudok, de man van de verheffing

In de Bloemenbuurt is er veel energie en middelen besteed om de ruimtelijke kwaliteit weer op orde te krijgen. Dat is goed voor de bewoners die er wonen, maar ook goed voor de samenleving. Dudok was destijds de man van de verheffing. Zijn filosofie was dat mensen zich nu eenmaal beter gaan gedragen als zij in een goede straat wonen. Nu is het inderdaad zo dat in een aangeharkt park de drempel om een papiertje op de grond te laten vallen altijd een stukje hoger is dan in een rommelig park. Kwaliteit nodigt kwalitatief gedrag uit. Daarnaast is sociale stijging natuurlijk ook dé term van onze sector. Alleen noemen wij het nu empowerment, maar feitelijk is het verheffing in een modern jasje.

Beeld gekanteld

Op dat vlak is ons beeld gedurende de renovatieopgave niet veranderd. Wel hebben we onze kijk op de grootte van de woningen in de loop der tijd bijgesteld. Toen de Bloemenbuurt destijds werd opgeleverd woonden er zeker dubbel zoveel meer mensen dan nu. Met z’n vijven of zessen in één huis was eerder regel dan uitzondering. In de wijk Liebergen zaten we nog op de koers dat de woningen steeds groter moesten worden. Daar bouwden we dus twaalf woningen terug op de plek waar daarvoor rijtjes van zestien woningen stonden. In de Bloemenbuurt hebben we de kleine huizen behouden. Als het voor de bewoners té klein wordt, kijken ze uit naar een andere woning. Een diversiteit hebben aan sociale woningen is immers ook een kwaliteit.

Harro Zanting
Directeur-bestuurder Dudok Wonen