Onbevangenheid om te koesteren

Kinderen kijken met heel andere ogen de wereld in dan wij, volwassenen. Het is vaak met een jaloersmakende onbevangenheid hoe onze jeugd naar ‘volwassen’ onderwerpen kijkt. En door out of the box durven denken komen ze vaak tot verrassende oplossingen. Een goed voorbeeld daarvan vind ik hoe de Kindergemeenteraad van Hilversum zich onlangs op verzoek van Dudok Wonen over thema’s als de woningnood en huizen van de toekomst boog.

Eenzame mensen

De meest uiteenlopende maar vooral ook verrassende ideeën vlogen ons om de oren. Zo opperde er bijvoorbeeld één om alleenstaande eenzame mensen bij andere alleenstaanden te laten wonen. Volgens de bedenker twee vliegen in één klap. Er komen namelijk woningen vrij maar, nog beter, ze zijn ook nooit meer eenzaam. Of het te realiseren is weet ik nog niet, maar het is in elk geval heel creatief.

Duurzaamheid

Verder zien de kinderen uit groep 8, huizen met ronde daken en één groot raam in plaats van meerdere ramen en vooral duurzaam als dé woningen voor de toekomst. Zonnepanelen en veel groen werd er genoemd. Bij het bouwen van de stad van de toekomst stemde de Kindergemeenteraad unaniem voor een recycle-station. Kortom, duurzaamheid heeft de jeugd dus heel hoog in het vaandel staan. En dat geeft toch te denken.

Vanzelfsprekendheid

Immers, waar wij als volwassenen soms aanhikken tegen het nemen van energiebesparende maatregelen, blijkt dat voor kinderen dus heel vanzelfsprekendheid te zijn. Als sector ronden we de komende jaren de opgave af om onze woningen naar gemiddeld minimaal Label B te brengen. Dat doen we niet zo zeer voor de betaalbaarheid van vandaag, maar wel voor de toekomst. Duurzame energiezuinige woningen zijn namelijk ook in onze ogen een basiskwaliteit waar we dus geen extra huur voor vragen. De volgende grote opgave om de voorraad ook echt CO2-neutraal te maken ligt op de tekentafel. En, zoveel leert de onbevangenheid van de kinderen, onze toekomstige bewoners verwachten niet anders.  

Harro Zanting
Directeur-bestuurder Dudok Wonen