Lang leve de verhuurdersheffing

De kogel is door de kerk: de verhuurderheffing is een blijvertje. Zowel de PvdA als het CDA hebben tijdens hun partijcongres aangegeven geen heil te zien in het afschaffen ervan. Een nogal zuur bericht voor mij en velen met mij binnen mijn branche. Geschokt was ik toen deze belasting op sociale huurwoningen werd ingevoerd. En ja, ook een beetje teleurgesteld toen ons eigen Aedes het verzet tegen de invoering staakte vanwege een institutioneel belang in de onderhandeling met de minister. Hoe verzinnen we dit in Nederland: een extra accijns op een (semi-)publieke voorziening die in de duurdere vrijesectorhuur niet wordt geheven? Dat valt toch eigenlijk niet uit te leggen?!

Omdenken

Leuker kunnen we het niet maken, uitleggen ook niet, maar laten we eens omdenken. Brengt de heffing meer dan alleen extra kosten? Ontstaan er nieuwe mogelijkheden? Waar een deur dichtgaat, gaat ten slotte ook ergens een raampje open. Om kansen te zien in het tijdperk verhuurdersheffing helpt het om verder te kijken dan alleen een uitgaande kasstroom. Volgens mij is het een kans op nieuwe democratische legitimiteit. Dat wil zeggen: de stem van de samenleving nestelt zich weer steviger in ons dagelijks werk.

Stem

Corporaties hebben geen subsidie uit belastinggeld meer nodig. In de vorige eeuw is voldoende vermogen opgebouwd. Dat is een kracht, maar tegelijkertijd ook een kwetsbaarheid voor ons bestaansrecht als organisatie met een maatschappelijke taak. Want als wij zelfstandig opereren, waar blijft de link met de maatschappij? Immers, de burger betaalt ons niet meer. De stem van de belastingbetaler die met zijn bijdrage ‘aandeelhouder’ was van onze corporatie, is met het wegvallen van de subsidie verdwenen. Met de verhuurdersheffing als fiscale prikkel is die verbinding weer terug. Weliswaar op andere wijze, maar er is onmiskenbaar sturing vanuit de overheid, die op zijn beurt de inwoners van Nederland vertegenwoordigt.

Prioriteiten

Waar stuurt die politiek dan op? Er ligt een wetsvoorstel waarin beschreven staat hoe je als corporatie korting kan krijgen op de verhuurdersheffing. Daaruit haal ik twee punten die voor ons nu relevant zijn: voeg veel nieuwe, goedkope woningen toe op plekken waar mensen willen wonen én haal hele dure woningen weg uit de sociale verhuur. Mijn vermoeden is dat er de komende jaren nog meer punten bij komen. We weten alleen nog niet welke. Maar als we over 20 jaar terug kijken, welke wet heeft dan het meeste richting gegeven aan de prioriteiten van corporaties? De woningwet, of misschien wel juist de wet op de verhuurdersheffing?

Wordt vervolgd.

Harro Zanting Directeur-bestuurder Dudok Wonen