Klein, kleiner, kleinst ontdekken

Onlangs hebben we met een aantal huurders, collega corporaties en gemeenteambtenaren de Bouwexpo Tiny Housing in Almere bezocht. U kent ze wel, die kleine, vaak aaibare, huisjes van minimale afmetingen. Aanleiding voor onze trip was de enorme belangstelling voor de veertig woningen van dertig tot veertig vierkante meter die wij eerder deze zomer hebben opgeleverd. We hadden er veertig van maar we hadden wel vierhonderd van zulke woningen kunnen verhuren.

De toekomst ontdekken
Toch moeten we de toekomst van klein wonen nog ontdekken. De echte grondleggers van tiny housing is immers een beweging die vooral de ecologische voetprint wil verkleinen. Wat is nu de drijvende kracht bij woningcorporaties voor kleine woningen? Is dat ook de burger die op grote schaal echt wil ontspullen? Of is het toch vooral betaalbaar wonen op een aantrekkelijke plek? En op een plek waar meer mensen willen wonen moet men nu eenmaal met minder ruimte genoegen nemen. Of is het omdat het een woonconcept is dat vooral tijdelijke oplossingen biedt? Bijvoorbeeld voor iemand die net een scheiding achter de rug heeft en een jaartje moet overbruggen om daarna weer naar een gewone woning te verhuizen. Het kan ook een tijdelijke oplossing voor een locatie zijn waarvan nog niet vaststaat wat er uiteindelijk moet worden gebouwd. Dan maar even een aantal kleine woningen die later makkelijk verplaatsbaar zijn.

In Hong Kong wonen ze in een bedstee
Duidelijk is wel dat we met elkaar de trend om steeds groter te bouwen voor steeds kleinere huishoudens met elkaar hebben doorbroken. In Hong Kong wonen mensen in een woning van twee bij twee, bij wijze van spreken zo groot als een bedstee. Vooropgesteld, dat lijkt mij geen wenselijk toekomstbeeld. Echter, bij extreme verstedelijking moeten we wel steeds kleiner. Maar wat willen mensen, wat is maatschappelijk wenselijk en waar moeten we op inzetten?

We moeten experimenteren
Het Gooi heeft de laatste tijd niet meer zo’n experimenteercultuur als het gaat om woningbouw. Toch zullen we de toekomst van klein wonen moeten gaan ontdekken, ook in de sfeer van de regelgeving. Zo zal bijvoorbeeld de vergunningverlener de lenigheid moeten hebben om zoiets als het bouwbesluit en parkeernormen op een moderne manier te interpreteren. Kortom, er valt nog veel te ontdekken. Maar laten we beginnen met ontdekken welke gemeente in ’t Gooi hier écht mee aan de slag wil gaan.

Harro Zanting 
Directeur-bestuurder Dudok Wonen