Kiezen voor wonen valt niet mee

Met de lokale campagne #kiesvoorwonen gaven de Gooise Corporaties de grote groep woningzoekenden een gezicht. In onze regio groeide vorig jaar het aantal mensen dat actief op zoek is naar een sociale huurwoning verder door van 15.000 naar 17.000. Als je de media volgt lijkt inmiddels iederéén wel doordrongen van het grote belang om meer betaalbare woningen toe te voegen. Maar toch…

Gemeenteraad over herontwikkeling
Een week voor de verkiezingen behandelt de gemeenteraad van Gooise Meren het ambitiedocument van een binnenstedelijke herontwikkeling. Het gemeentebestuur en de eigenaar van de locatie zagen kans om een plan te maken om circa 55 woningen toe te voegen. Als corporatie(s) staan we in de startblokken om de sociale huurwoningen te betalen en echt sociaal te verhuren.

Gemeenteraad: minder woningen
Maar na wat bezwaren uit de buurt wordt het plan door de gemeenteraad ingrijpend geamendeerd. Er blijkt van links tot rechts in de raad overeenstemming voor minder woningen, grotere (dus duurdere) woningen en hoge, kostbare eisen aan het parkeren van de auto. Mijn inschatting is dat het te bouwen woonprogramma hiermee ongeveer is gehalveerd. En een sluitende businesscase voor sociale huur raakt misschien wel helemaal buiten beeld. Eén ogenschijnlijk eenzaam raadslid meldt in het online te volgen raadsdebat dat de “de woningzoekenden weer in hun hemd zijn gezet”. Had dat raadslid gelijk? Ik denk van wel.

Welke partij is er voor de woningzoekenden?
Bovenstaand dossier gaat over agendapunt 3b van 9 maart maar het gaat mij niet om die ene casus. Hij staat niet op zichzelf. In de complexe afweging van belangen die de lokale politiek moet maken, trekt de woningzoekende veel te vaak aan het kortste eind.

We hebben weer een minister van Volkshuisvesting die van plan is vanuit Den Haag stevig de regie te voeren op voldoende betaalbare woningbouw. Ik verwacht geen landelijke richtlijn voor minimale bouwhoogtes in Bussum. Lijkt me ook niet goed als dat gebeurt. Maar het kabinet lijkt nu zelf wel te kiezen voor wonen. Dat gaan we ergens ook lokaal merken. Hoe? Ik verwacht dat we het spoedig weten.

Harro Zanting
Directeur bestuurder Dudok Wonen