Huurwoning, koopwoning? Who cares?

Eerder dit jaar presenteerde de Woonbond het Plan voor de volkshuisvesting met als ondertitel ‘Naar een brede sociale woonsector’. Het ging hier om een werkversie met het verzoek er op te reageren. De uiteindelijk versie is inmiddels intern vastgesteld en zal binnenkort wel met de nodige publiciteit worden gelanceerd. Het voert natuurlijk te ver om alles wat de Woonbond in dit doorwrochte beleidsdocument voorstelt uit de doeken te doen, maar één onderwerp stip ik op deze plek toch graag aan. Dat is eigendomsneutraal wonen. Gewoon omdat dit onderwerp mij na aan het hart ligt.

Eigendomsneutraal

In het Plan voor de volkshuisvesting roept de woonbond de rijksoverheid op tot een eigendomsneutraal (fiscaal) woonbeleid. Dit moet dan door de introductie van woonvouchers, die de huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek vervangen, gestalte krijgen. Ik vind het zowel een inspirerende en gewaagde gedachte maar verwacht vooral bij de rijksoverheid nogal wat weerstand. Het uitgangspunt dat er voor overheden geen reden is om een algemene voorkeur te hebben voor huur, koop of tussenvormen is natuurlijk sterk politiek gekleurd.

Gewaagd

Mijn inschatting is dan ook dat deze suggestie de komende jaren veel te gewaagd blijft voor de belastingplannen van de rijksoverheid. Ook spannend maar misschien iets kansrijker: een pleidooi voor een eigendomsneutraal corporatiebeleid. Dit betekent voor ons als corporatiesector dat we nog veel meer vanuit de behoefte en opgave gaan denken en minder vanuit het product, het eigen bezit. Het komt er namelijk op neer dat je een deel van je doelgroep slechts tijdelijk afhankelijk van je maakt en niet permanent. Dat je ervoor kunt zorgen dat mensen vermogen opbouwen en je ook de middeninkomens gaat bedienen die nu nog links blijft liggen.

Betaalbaar wonen

Laten we eerlijk zijn, het gaat de meeste woningzoekers vooral om betaalbaar wonen. Mensen die op zoek zijn naar een woning staan vaak zowel open voor huren als een eigen woning. Natuurlijk zijn er bij die liever niet willen huren omdat de huur elke maand naar de verhuurder gaat, maar de meesten zijn neutraal ten opzicht van de eigendomsvorm. Als ze niet in de koopmarkt terecht kunnen, zoeken ze het in de huursector of andersom.

Andere mindset

Een eigendomsneutraal corporatiebeleid vergt van ons een hele andere mindset. Het betekent namelijk dat je niet alleen huurwoningen maar ook sociale koopwoningen in het assortiment hebt. Met andere woorden, een sociaal huurcontract is niet langer meer het vertrekpunt van denken maar moet voortaan als belangrijk product worden gezien.

Harro Zanting
Directeur-bestuurder Dudok Wonen