Friends en Golden Girls als inspiratie voor de sociale volkshuisvesting

Kent u de populaire series Friends en Golden Girls nog? Friends verhaalde over de lotgevallen van zes jongeren  in het New Yorkse Manhattan. De serie Golden Girls is van iets langer geleden maar jarenlang wisten hierin drie vrouwen op leeftijd, miljoenen televisiekijkers aan de buis te kluisteren. Hoewel de hoofdrolspelers alleen al in leeftijd flink van elkaar verschilden hadden de twee series wel iets met elkaar gemeen. In beide series woonden de hoofdrolspelers namelijk bij elkaar in één huis. In Friends waren het twee appartementen en in Golden Girls bewoonden de drie ‘grijze’ vriendinnen, samen met de moeder van één van hen, een riante bungalow in Los Angeles.

Het samen delen van een woning kan een interessant antwoord zijn op het huisvesten van de almaar groeiende groep eenpersoonshuishoudens. Zowel als het gaat om jongere starters op de woningmarkt (Friends) als oudere (Golden Girls) alleenstaanden. Deze laatsten zouden vervolgens ook nog eens samen zorg kunnen inkopen als daar op zeker moment behoefte aan is. Daarnaast is zo’n Golden Girls-concept tevens een aantrekkelijke oplossing voor het eenzaamheidsprobleem onder ouderen.

Een ontwikkelaar is in Amsterdam bezig met het realiseren van appartementen op basis van een dergelijk ‘Friends-concept’. In dit concept is één woning voor twee eenpersoonshuishoudens geschikt gemaakt. De appartementen zijn zodanig ontworpen, dat de bewoners beschikken over twee ruime gelijkwaardige slaapkamers en gemeenschappelijke ruimten zoals woonkamer, keuken en badkamer. En voor de privacy zit er ongetwijfeld een slot op de slaapkamerdeur.

Overigens hebben wij ook al een paar woningen op basis van zo’n ‘Friends-concept’ verhuurd. Simpelweg omdat we deze vraag van huurders kregen. Het is dan ook zeker een interessante richting om serieus op voort te borduren. Het biedt immers de mogelijkheid om woningen met een maandelijkse vrije sector huur van pakweg  1200 euro aan één bewoner, nu met een betaalbare huur van 600 euro aan twee bewoners te verhuren of voor 400 euro aan drie. Daarmee maken we woningen voor een grotere groep bereikbaar.

Hoe zit het dan met de juridische kant van de Friends- en Golden Girls-contracten, hoor ik u denken.  Je hebt immers niet meer te maken met één hoofdhuurder. Wat als één van de twee of drie huurders wil vertrekken? Of er breekt ruzie uit?  Jurisprudentie op dat vlak ontbreekt nog en ook zijn huurcontracten afhankelijk van gemeentelijke regels. Zoals bekend kunnen die regels per gemeente nogal verschillen. Kortom, ik kan het rijtje met ‘wat als’ op deze manier heel lang maken. We moeten echter niet vergeten, dat het experimenteren met vernieuwende concepten altijd een stap in het duister is. Maar laten we eerlijk zijn, als ze het in New York en Los Angeles kunnen managen, dan moet ons dat in Nederland toch ook lukken?

Harro Zanting
Directeur-bestuurder Dudok Wonen