Fiscale frustratie van de volkshuisvesting

Als we het gaan hebben over de enorme bedragen die we tegenwoordig in de staatskas moeten storten, dreigt het gevaar dat dit een klaagblog gaat worden. Dat is wel het laatste wat ik wil. De overheid en commerciële markt functioneren onvoldoende om iedereen goed te laten wonen. Daarom zijn er maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties nodig die zonder winstoogmerk en zonder politieke aansturing het openbaar belang van het wonen dienen. Met andere woorden, als de overheid faalt, is dat een bevestiging van ons bestaansrecht en geen aanleiding tot klagen.

En toch..

En toch schuurt het. Corporaties kennen dus geen winstoogmerk en keerden nog nooit één cent winst aan een aandeelhouder uit. Een sterk systeem is dat en ook gaaf om er in te werken! Tegelijkertijd is er in de belastingwetten 12 jaar geleden een kronkel aangebracht om de sociale woningbouw, ondergebracht in stichtingen en verenigingen en niet in vennootschappen, zwaar aan te slaan voor de vennootschapsbelasting (vpb). Voor alle duidelijkheid, bij Dudok Wonen begroten we deze belastingaanslag voor volgend jaar op € 4,8 miljoen. Sinds 2011 is daar de verhuurdersheffing bijgekomen. Die heffing hoeven we overigens alleen te betalen als we de maandhuren onder de € 737,14 houden. Voor het grootste deel van onze huurwoningen weten wij deze fiscale prikkel tot huurverhoging te weerstaan. Het betekent wel een kostenpost van € 5,3 miljoen.

En nu dreigt er weer een verhoging van de overdrachtsbelasting. Als wij woningen aankopen van bewoners of een andere corporatie om ze sociaal te verhuren moeten we straks acht procent van de koopsom aan de staat overmaken. Een verhoging van maar liefst zes procent. Wanneer we dat nu al zouden begroten komen we uit op een bedrag van € 0,5 tot € 2,5 miljoen. Ik hoop nog van harte dat dit voornemen van tafel gaat. Even zo goed gaat dus ongeveer een kwart van onze  huuropbrengsten naar de staat.

Een complexe financiële puzzel

Tegelijkertijd levert een verandering altijd leuk werk op. Zo kent bijvoorbeeld de verhuurdersheffing ook kortingsregelingen voor verhuurders die veel bouwen en verduurzamen. En bouwen en verduurzamen waren we sowieso al van plan. Maar hoe leuk is het als de collega die bouwt, samen met de collega die de belastingkorting aanvraagt, er voor zorgt dat de collega van het onderhoud aan huurwoningen zijn werk kan blijven doen. Mits de collega van financiën die complexe puzzel kan leggen en uitleggen. Een kanttekening is wel dat we zonder bouwkorting in de heffing, we op onderhoud moeten bezuinigen. Deze complexe financiële puzzel kunnen we alleen doen als we hele slimme mensen in dienst houden.

Je zal op zoek zijn naar een betaalbare woning

Wij hebben zelf dus niks te klagen. Maar wie een betaalbare woning zoekt heeft daarentegen heel wat te klagen. Want linksom of rechtsom gaan al die dikke afdrachten aan de staat natuurlijk wel ten koste van de kwaliteit en kwantiteit van betaalbare huizen. Uit frustratie kan ik nog aanvullen dat Kajsa Ollongren, onze huidige minister van ‘wonen’, dit allemaal doorschuift naar een volgend kabinet. Maar dat ga ik niet doen want dan zou het alsnog een klaagblog worden.

Harro Zanting
Directeur-bestuurder Dudok Wonen