Energiekostensommetjes

De Van Speijkflat in Hilversum kan er weer jaren tegen. De 54 woningen zijn in een aantal maanden tijd onder andere voorzien van HR++ glas, gevelisolatie en een verbeterde ventilatie. En in woningen waarvan de bewoners het wilden zijn nieuwe keukens of badkamers gezet. Traditiegetrouw vieren we het einde van zo’n flinke renovatie- en verduurzaamheidsoperatie samen met de bewoners. Tijdens het feestje kwam één van de bewoners met een vel papier in zijn hand naar mij toe. Hij had tot achter de komma berekend wat de gevel- en raamisolatie voor zijn energierekening gaat betekenen. Het zal niemand verrassen dat de maatregelen een positief effect op zijn energierekening hebben.

Gestegen gasprijzen

Hoeveel huurders door de gestegen gasprijzen in de financiële problemen komen valt nog niet te voorspellen. Dat hangt natuurlijk ook helemaal af van de energiecontracten die zij met de leverancier hebben afgesloten. Ik voorzie dat we nog flink wat financiële ellende bij onze huurders gaan zien. Want voor iedereen geldt dat een steeds groter deel van het inkomen aan energiekosten opgaat. Natuurlijk kunnen huurders zelf ook wat doen om de energierekening een beetje naar beneden te brengen. Maar met het verduurzamen van de woning door middel van gevel-, dak- en raamisolatie zetten we echter de grootste stappen.

Bewustwording

Voor het uitvoeren van die maatregelen staan wij als eigenaar en verhuurder van de woningen aan de lat. We zijn daar al jaren mee bezig. Overigens was niet iedere bewoner altijd even enthousiast wanneer wij met de woningen aan de slag wilden gaan. Soms moesten we echt flink aan de bak om de vereiste zeventig procent instemming te krijgen om de verduurzamingsslag te kunnen uitvoeren. De gestegen energieprijzen zorgen nu wel voor bewustwording en het belang van het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen. Ik verwacht dan ook niet dat het halen van de zeventig procent instemmingsregel de komende tijd een probleem zal zijn. Maar daarmee hebben we volgens mij het enige voordeel van de hoge gasprijzen wel benoemd. 

Onzekere tijden

Ons doel is dat we in 2030 alle woningen goed geïsoleerd hebben. Dat valt in deze onzekere tijden nog niet mee. Want net als bij het bouwen van woningen zijn ook de kosten voor het renoveren en verduurzamen van woningen flink gestegen. De kosten van grondstoffen zijn net als de brandstofprijzen inmiddels dagprijzen geworden. Dat helpt uiteraard niet bij het opstellen van begrotingen. Zolang het nog financieel verantwoord is moeten we die onzekerheid accepteren. Het alternatief, pas op de plaats maken en verduurzamingswerkzaamheden uitstellen, is wat mij betreft niet aan de orde. De  energiekostensommetjes van de bewoner van de Van Speijkflat drukte wat dat betreft mijn neus weer op de feiten.

Harro Zanting
Directeur-bestuurder Dudok Wonen