Een kwestie van goed tellen

Als woningcorporatie moeten wij alles bijhouden. Dat is ook nodig omdat we moeten laten zien dat wij onze taken als volkshuisvester naar behoren uitvoeren. En met de gegevens worden de prestaties in kaart gebracht. Maar soms zit er meer achter dan de koele cijfers laten zien. Een goed voorbeeld daarvan is een bijzonder project van een eengezinswoning die onlangs tot vier onzelfstandige eenheden voor jongeren is verbouwd. De jongeren die hier gaan wonen hebben een lichte vorm van begeleiding nodig. We verhuren deze eengezinswoning aan stichting Youké die op hun beurt de kamers aan vier jongeren doorverhuurt en samen met RIBW voor de begeleiding zorgt. Deze woning biedt de jongeren perspectief. Want als het goed is staan ze over een jaar op eigen benen. Kortom, een cruciale start op maat richting een zelfstandige wooncarrière. Een kans die de komende jaren veel jongeren in deze woning gaan krijgen.
  
Tijdens de openingsborrel waren ook de naaste buren van de woning aanwezig. Aan de ene kant woont een stel dat al 12 jaar prettig de (sociale) huurwoning huurt en over onze dienstverlening tevreden is. Rechts woont een jong stel met zichtbaar het eerste kind op komst. Zoals bekend is ook Hilversum voor jonge gezinnen met een bescheiden inkomen een zeer lastige woningmarkt. Gelukkig vonden ze dit huis. Met het erfpachtproduct KoopGoedkoop van Dudok Wonen bleek deze woning voor hen net bereikbaar. De buren hebben overigens niets tegen de komst van de jongeren. Al hopen ze wel dat ze wat aan de tuin gaan doen. Volgens de aanwezige begeleiders van Youké komt dat goed.
 
Kijken we nu naar de cijfers dan tellen we drie tussenwoningen. Ik tel twee plus vier is in totaal zes  huishoudens die onmiskenbaar tot de doelgroep behoren en in deze drie huizen een passende woning hebben gevonden. De officiële statistiek die we aan de gemeente Hilversum laten zien telt echter slechts één sociale huurwoning. Immers, de verhuur aan Youké is ‘Maatschappelijk Vastgoed’ en de sociale koop telt de gemeenteraad niet mee. Maar wat is hier nou de echte prestatie-indicator van de maatschappelijke prestatie van Dudok Wonen? Is het 1 of 6? Het maakt nogal uit momenteel.