Doen wat het meest sociaal is

De juf of meester voor de klas, de politieman op straat, de verpleegkundige aan uw bed: hardwerkende mensen met een gemiddeld inkomen. In onze sector bedient de markt deze mensen, zodra zij net teveel verdienen voor een sociale huurwoning. Wij zien echter steeds vaker dat deze groep tussen wal en schip valt. De woningmarkt staat inmiddels weer zó onder druk dat diezelfde vrije markt de kans grijpt om hoge bedragen voor huurwoningen te vragen. Bedragen die voor de middeninkomens te hoog zijn. Kopen, zegt u? Voor sommigen zeker een goede optie maar… in deze tijd van flexibele inkomens, zzp’ers en tijdelijke of parttime contracten is er bijna geen bank die het aandurft een hypotheek te verstrekken.

Het gaat hier om een specifieke groep mensen, die op dit moment overal bot vangt. Verdien je net boven de 35.000 euro per jaar, dan ben je op jezelf aangewezen. Het heeft geen zin om in de rij te gaan staan voor een sociale huurwoning. Maar als de markt jou niets te bieden heeft, naar wie moet je dan? Het lijkt mij nadrukkelijk niet de bedoeling deze mensen in de financiële problemen te laten belanden, omdat zij geen andere optie hebben dan te duur wonen.

Onze taak is mensen huisvesten, en dat is wat we willen doen. We zijn daarom van plan om woningen in de vrije sector aan te bieden aan deze groep voor een bedrag dat zij wel kunnen opbrengen. Geen 1.000 euro per maand of zelfs meer, maar een schappelijke 750, 800 euro misschien. En de overheid maakt het ook nog eens aantrekkelijker voor ons om die keuze te maken. Recentelijk werd de verhuurdersheffing weer verhoogd, dat werkt vooral hard door voor woningen met een hoge waarde. Als wij de huur over de sociale huurgrens tillen, snijdt het mes aan twee kanten: de bewoners zijn blij met de geboden oplossing en wij betalen over deze woning geen verhuurdersheffing. Zoals u weet, wordt die door het ministerie van Financiën alleen op de sociale woningbouw geheven.

We gaan ons maatschappelijk gedragen op een marktsegment en ik weet dat dit een gevoelig thema is. De reacties kan ik u wel uittekenen: we verpesten hiermee de vrije marktwerking. Zorgen voor oneerlijke concurrentie. Verlagen de prijzen. Ja, dat laatste, daar zijn we volgens mij voor in het leven geroepen, lagere huurprijzen voor de mensen die dat nodig hebben. Wij huisvesten mensen voor wie wonen anders onbetaalbaar is. Oké, dan is het volgens het systeem geen sociale huurwoning meer, maar het is misschien wel het meest sociale om te doen.

Harro Zanting 
Directeur-bestuurder Dudok Wonen