Creativiteit

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. In de aanloop daarnaartoe ging het in bijna elke gemeente over meer bouwen en vooral betaalbaar bouwen. Betaalbare huisvesting voor starters op de woningmarkt. Dat stelden veel (lokale) partijen hun kiezers in het vooruitzicht. De enorme stijging van bouwkosten zet deze belofte echter fors onder druk. Een product als staal was al ingewikkeld en daar is hout nu bijgekomen. Dit komt immers voor een groot deel uit Oekraïne.

Industrieel conceptmatig bouwen

Ik heb als het gaat om betaalbaarheid van de woningmarkt geen pasklare oplossing. De bouwsector en de minister voorop ziet veel in industrieel conceptmatig bouwen. Qua snelheid en qua kosten zou dit hét antwoord op het woningtekort en stijgende bouwkosten moeten zijn. Sommigen becijferen dat een industrieel conceptmatige woning ongeveer 15 procent goedkoper is. Natuurlijk, als je twee buitenstedelijke bouwprojecten, met elkaar vergelijkt geloof ik direct dat industrieel vijftien procent goedkoper kan zijn. Maar in een binnenstedelijke ontwikkeling waar meer maatwerk nodig is, vraag ik mij echt af of je daar zoveel goedkoper uit bent. En de kostenstijging beslaat momenteel meer dan 15 procent. Met andere woorden, of het industrieel bouwen dé oplossing is voor de huidige problematiek betwijfel ik.

Schaarste maakt creatief 

Wel ben ik ervan overtuigd dat de huidige situatie leidt tot creatieve oplossingen. Schaarste maakt namelijk creatief. Dat is iets van alle tijden. Neem bijvoorbeeld De Melkfabriek waar wij in gevestigd zijn. Deze fabriek is in de jaren van wederopbouw gerealiseerd. In een tijd dus waarin bouwmaterialen ook schaars waren. Toen hebben ze de creatieve oplossing bedacht om er schaaldaken op te maken. Dan realiseer je met relatief weinig materialen een heel grote en sterke overspanning. Wat op dit moment de ontvangst van Oekraïense vluchtelingen blootlegt, is dat we in de bestaande woningvoorraad nog veel kamers over hebben. Ik heb het op deze plek al eens eerder over het fenomeen van slaapkamerleegstand gehad. De opvang van de vluchtelingen maakt dit fenomeen inzichtelijk en wordt voor een deel ingezet. We weten nog niet hoe grootschalig het allemaal gaat worden, maar het gebeurt wel.

Delen van woonruimte

Wellicht dat als de Oekraïners straks na een hopelijk snelle beëindiging van de oorlog weer weg zijn, mensen een student of een starter in huis blijven nemen. Of in elk geval dat het delen van woonruimte weer wat normaler wordt dan het in onze individualistische samenleving de afgelopen veertig jaar geweest is. Om de huidige crisis met schaarse ruimte en schaarse middelen woningen betaalbaar te houden moeten we echt creatief zijn. Overigens betekent creativiteit in mijn ogen niet kiezen voor soberheid. De weliswaar goedkopere schaaldaken hebben het pand een waarde gegeven die de houdbaarheid ervan enorm heeft vergroot. Uiteindelijk levert het esthetisch iets op waardoor je het pand vijftig jaar later wilt behouden. Creativiteit zit in ons allemaal dus laten we die inzetten. Wie weet waar het toe gaat leiden?

Harro Zanting
Directeur-bestuurder Dudok Wonen