Blog Harro Zanting, directeur-bestuurder Dudok Wonen

Bouw en exploitatie van sociale huurwoningen – winst of verlies?

In een week tijd bereiken mij vanuit diverse bronnen zorgen over zowel “overwinst” als “toenemende verliezen” op bouw en exploitatie van sociale huurwoningen. Valt dat uit te leggen? Een poging zonder getallen.

Overcompensatie en grondprijzen
De gemeenteraad van Hilversum vergaderde over de nota grondprijzen inclusief de prijs voor de uitgifte van gemeentelijke grond aan corporaties. Zij betrekt daarbij de nieuwe wetgeving voor zogenaamde overcompensatie: korting op grond geldt als staatssteun en corporaties die te veel staatssteun ontvangen zijn “overgecompenseerd”. Zij krijgen dan een boete van het rijk. Wie het wil narekenen hanteert simpelweg deze formule uit artikel 61 lid 2 van de regels (BTIV):

nks-daeb-gesch x {(((nks-daeb-gesch + tc)/mw-daeb) – rn)/((nks-daeb-gesch + tc)/mw-daeb)}

Helder toch? Enfin, bezorgde raadsleden vragen zich openlijk af of “korting” op gemeentegrond leidt tot “overwinst” bij corporaties die dan als boete naar de staatskas vloeit. Zij betrekken bij hun zorg over winst ook de sterke huurverhogingen van de afgelopen jaren. Zijn die zorgen terecht?

Heffing, heffing, huurverhoging
Na Prinsjesdag een korte samenvatting van (voorgenomen) beleid uit 2015 dat de exploitatie van sociale huurwoningen raakt:

  • De miljoenennota kondigt een nog verdere stijging van de verhuurdersheffing aan na 2017.
  • Het kabinet overweegt een extra heffing om corporaties zelf te laten betalen voor het financiële voordeel van geborgd lenen.
  • Passend toewijzen zorgt dat gemiddelde huurstijging vanaf 2016 afvlakt. Regelgeving voor nieuwe maximale huurverhoging is nog steeds niet bekend.

Ik hoor steeds meer zorgen over de verliezen die dit bij corporaties zal veroorzaken. Hier een poging om het in één schema samen te vatten.

Uitleg geslaagd? Kijkend naar de toekomst die op ons af komt valt de zorg om “overwinst” denk ik wel weg te nemen.

 

Harro Zanting, directeur-bestuurder Dudok Wonen