Blog Harro Zanting

Energiekostensommetjes

De Van Speijkflat in Hilversum kan er weer jaren tegen. De 54 woningen zijn in een aantal maanden tijd onder andere voorzien van HR++ glas, gevelisolatie en een verbeterde ventilatie. En in woningen waarvan de bewoners het wilden zijn nieuwe keukens ...

Creativiteit

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. In de aanloop daarnaartoe ging het in bijna elke gemeente over meer bouwen en vooral betaalbaar bouwen. Betaalbare huisvesting voor starters op de woningmarkt. Dat stelden veel (lokale) partijen hun ki...

Kiezen voor wonen valt niet mee

Met de lokale campagne #kiesvoorwonen gaven de Gooise Corporaties de grote groep woningzoekenden een gezicht. In onze regio groeide vorig jaar het aantal mensen dat actief op zoek is naar een sociale huurwoning verder door van 15.000 naar 17.000. Als je de media volgt lijkt inmiddels iederéén wel doordrongen van het grote belang om meer betaalbare woningen toe te voegen. Maar toch…

Huurders die huiseigenaar worden: een kans, geen plicht

Blog Harro Zanting: 'Huurders moeten volgens het nieuwe regeerakkoord de kans krijgen om hun sociale huurwoning te kopen. Hiermee wil het nieuwe kabinet het huurders gemakkelijker maken om huiseigenaar te worden. Hoe minister De Jonge als kersverse minister van volkshuisvesting dit straks vorm gaat geven, is natuurlijk nog afwachten. Maar links en rechts zie ik voor- en tegenstanders alweer over elkaar heen buitelen.'

Op de barricades voor beter wonen?

Er komen grote demonstraties aan omdat mensen de wooncrisis in hun eigen leven ervaren en het zat zijn. Activisme gericht op beter woonbeleid maken we in ons land zelden mee. Demonstreer ik mee terwijl ik wel de zorgen maar niet alle standpunten van de activisten deel? Blog over een dilemma.

Slaapkamerleegstand

Er is niet één oplossing die het woningtekort in één klap gaat oplossen. Niet voor niks leiden meerdere wegen naar Rome. Alleen moeten we nu onderhand wel op weg gáán.

Fiscale frustratie van de volkshuisvesting

Als we het gaan hebben over de enorme bedragen die we tegenwoordig in de staatskas moeten storten, dreigt het gevaar dat dit een klaagblog gaat worden. Dat is wel het laatste wat ik wil. De overheid en commerciële markt functioneren onvoldoende om ie...

In het belang van de Hilversummers: doe mee!

Toen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) vorig jaar een Woondeal sloot met het rijk had bijna niemand door dat deze deal mede namens Hilversum werd gesloten. In de media werd gesproken over de deal van de ‘regio Amsterdam’ en emotioneel willen veel Hil...

Centrale sturing graag: waar gaan we bouwen?

Corona domineert momenteel terecht alle aandacht. Het is ook voor het eerst dat we met zoiets ingrijpends te maken hebben. Tegelijkertijd laat de huidige situatie zien dat wanneer in Nederland de nood hoog is we allemaal bereid zijn om centrale sturi...

Huurwoning, koopwoning? Who cares?

Eerder dit jaar presenteerde de Woonbond het Plan voor de volkshuisvesting met als ondertitel ‘Naar een brede sociale woonsector’. Het ging hier om een werkversie met het verzoek er op te reageren. De uiteindelijk versie is inmiddels intern vastgeste...