10 keer zo goed

We zien het overal om ons heen gebeuren. Nieuwe bedrijven die de bestaande markt opschudden. Goede voorbeelden daarvan zijn natuurlijk Amazon, Google en Uber die ieder op hun eigen manier de traditionele wereld op z’n kop hebben gezet. Tesla is ook zo’n voorbeeld van een bedrijf dat met een volledig elektrische auto plotseling op de markt verscheen.

Het boeiende achter dit soort initiatieven vind ik dat ze slagen omdat ze een probleem in de desbetreffende markt zagen en daar met hun dienst of product een oplossing voor bieden. Neem Apple, die zag dat mensen graag online zijn maar de laptop niet op de bank op schoot namen. Dit ‘probleem’ stond centraal bij de ontwikkeling van de iPad. Niet in markten denken maar in problemen. Dat is het geheim.

Zouden we dat als volkshuisvesters ook niet meer kunnen doen? Neem nu bijvoorbeeld de vluchtelingenproblematiek. Wat voor oplossingen kunnen we daarvoor bedenken? We stellen woningen beschikbaar en klaar; de begeleiding hoort bij de gemeenten. In Rotterdam is er de Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR). Deze organisatie, wel een woningstichting maar geen corporatie, biedt niet alleen huisvesting aan Syrische statushouders maar ook een taalcursus, integratie in de wijk en een opstap naar een betaalde baan. Welke problemen ondervinden asielzoekers in Nederland? Nou, dat is dus de taalbarrière, moeite om de buurt te leren kennen en een baan te vinden. Ik vind dit een mooie manier van denken omdat het ons allemaal uiteindelijk verder brengt.

Wat mij bij bedrijven die vernieuwing brengen vooral aantrekt is dat zij denken in termen van ‘tien keer beter’. Terwijl in de traditionele aanpak altijd een jaarlijkse verbetering van 10 procent al als het hoogst haalbare wordt gezien. De Stroomversnelling met Nul op de Meter is zo’n club die naar mijn idee gaat voor 10 keer zo goed. Dudok Wonen heeft het akkoord destijds niet ondertekend omdat ons woningbezit zich er simpelweg niet voor leent. Maar het is natuurlijk wel heel goed om de bestaande woningvoorraad dusdanig te vernieuwen dat de energienota verdwijnt. En wellicht gaat het langzamer dan aanvankelijk was voorzien. Dat wil naar mijn idee nog niet zeggen dat de Stroomversnelling mislukt is. Er mogen best fouten worden gemaakt. Want door het leren van fouten wordt uiteindelijk het product tien keer beter.

We zien helaas vaak dat goede, of in elk geval nieuwe, initiatieven worden teruggefloten of neergesabeld. Moet u maar eens opletten. Vaak gebeurt dat ook door mensen die gaan voor een verbetering van hooguit 10 procent,  maar nooit voor 10 keer zo goed. Laten we daar met z’n allen nou eens voor gaan. 10 keer zo goed. Dan maken we in de sector echt stappen.

Harro Zanting Directeur-bestuurder Dudok Wonen