Governance code

Dudok Wonen is een private organisatie met publieke taken. Haar legitimiteit ontleent ze aan haar maatschappelijke steun. Dudok Wonen voert een actief communicatiebeleid. Daarnaast wordt transparant gecommuniceerd over haar prestaties volgens de richtlijnen van ‘good governance’. Met good governance wordt bedoeld het inrichten van bestuur en intern toezicht binnen de corporatie. Daarbij gaat het over besturen en beheersen, over verantwoordelijkheid en zeggenschap, en over verantwoording en toezicht. 

Dudok Wonen onderschrijft de Governancecode van Aedes en VTW. 

Rooster van aftreden RvC

  • H. M. de Loor: 2020 (1e termijn)
  • F.R.M. Rieter: 2021 (1e termijn)
  • E.M. Özyenici: 2022 (1e termijn)
  • B.G.M. Moesbergen: 2022 (1e termijn)
  • W.D. van Leeuwen: 2023 (voorzitter) (1e termijn)

Bestuurdersbeloning

De hoofdlijnen van de bestuurdersbeloning vind u hier.

Visitatie

Aan het toezicht van de RvC voegt Dudok Wonen een periodieke, onafhankelijke en gezaghebbende toetsing van onze prestaties toe. Het rapport en de samenvatting van onze laatste maatschappelijke visitatie kunt u op deze pagina in de rechter kolom downloaden.

Meldregeling en Integriteitsbeleid

Hier kunt u de Meldregeling en het Integriteitsbeleid van Dudok Wonen downloaden.