Compliment of klacht

Maak uw keuze

Gerelateerde vragen

Ik wil een klacht indienen. Hoe doe ik dat?

Algemeen

In eerste instantie zien wij niet alles als een 'klacht'. Als er iets in uw woning stuk is, noemen wij dat een reparatieverzoek. U kunt uw reparatieverzoek online doorgeven. Vaak kan het probleem dan snel technisch worden opgelost. Maar als u na uw melding bijvoorbeeld niets hoort, dan is dat wel een klacht. Een vraag of klacht die niet goed wordt opgelost, kan een geschil worden. Natuurlijk doen we er alles aan om het niet zover te laten komen!

Ontevreden over een medewerker van Dudok Wonen 

Een klacht gaat over handelingen of het nalaten van handelingen van medewerkers van Dudok Wonen of van bedrijven die voor Dudok Wonen werken. Er is sprake van een klacht als:

  • wij niet reageren op uw herhaalde verzoeken om een klacht op te lossen;
  • wij niet al het redelijke doen om uw probleem op te lossen;
  • u zich onheus behandeld voelt.

Heeft u een dergelijke klacht? Neemt u dan in ieder geval contact op met een van onze medewerkers. Zij zullen hun uiterste best doen u zo goed mogelijk te helpen om tot een oplossing te komen. Mocht u dit onvoldoende vinden, dan kunt u een brief schrijven over uw klacht aan de betrokken manager. Dat is de leidinggevende van de medewerker. U kunt hier online uw klacht doorgeven. De manager zal u zo spoedig mogelijk een reactie sturen. Als u het niet eens bent met de reactie van de manager kunt u uw geschil indienen bij de onafhankelijke Geschillenadviescommissie van Dudok Wonen. Op deze pagina leest u hier meer over. 

Meer over dit onderwerp

Wat doet de huurcommissie?

Algemeen

De Huurcommissie informeert, adviseert en doet uitspraak als huurder en verhuurder er samen niet uitkomen over de huurprijs, het onderhoud en de servicekosten van huurwoningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. De taken en werkwijze van de Huurcommissie zijn vastgelegd in de wet.

Meer over dit onderwerp