Huurbevriezing

Huurbevriezing betekent dat de huur per 1 juli 2020 gelijk blijft, en dat de huur dus niet verhoogd wordt. Het kan wel voorkomen dat de servicekosten worden aangepast, als dit blijkt uit de afrekening servicekosten die u jaarlijks krijgt. U kunt huurbevriezing niet voor de servicekosten aanvragen. Het gaat alleen om de netto huur.

U kunt hier controleren of u in aanmerking komt voor huurbevriezing.

Veel gevraagd over Huurbevriezing

Telt het inkomen van inwonende kinderen mee?

Ja. Het inkomen van kinderen die op 1 januari 23 jaar of ouder waren telt mee. Voor het inkomen van kinderen onder de 23 jaar geldt een bepaalde vrijstelling. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

 

 

Wat zijn de voorwaarden om huurbevriezing aan te vragen als ik woon in een sociale huurwoning?

Om voor huurbevriezing in aanmerking te komen, zijn een aantal factoren van belang:

-          De grootte van uw huishouden

-          De hoogte van uw netto huur (vóór 1 juli 2020) 

-          De hoogte van uw gezamenlijk huishoudinkomen

U komt voor huurbevriezing in aanmerking als u voldoet aan deze voorwaarden.

U kunt huurbevriezing aanvragen door kopieën van de inkomensverklaringen (voorheen IB60) van alle bewoners naar ons te sturen, samen met een kopie van het uittreksel Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel) van één van de bewoners. Uit dit uittreksel moet blijken hoeveel bewoners er op dit adres zijn ingeschreven.

Let op:
1)ligt uw netto huur hoger dan € 737,14 en u heeft nog geen huurtoeslag? Maak dan een proefberekening op de website van de Belastingdienst en kijk bij huurverlaging aanvragen op onze website. Misschien komt u hiervoor in aanmerking.

Als ik huurbevriezing krijg wanneer gaat deze dan in?

De huurbevriezing gaat in op 1 juli 2020 en is alleen voor één jaar geldig.

Hoe kan ik huurbevriezing aanvragen?

U kunt huurbevriezing aanvragen door kopieën van de inkomensverklaringen (voorheen IB60) van alle bewoners naar ons te sturen, samen met een kopie van het uittreksel Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel) van één van de bewoners. Uit dit uittreksel moet blijken hoeveel bewoners er op dit adres zijn ingeschreven. Dit kan tot 1 januari 2021.

Bovenstaande kunt u naar ons sturen per email naar info@dudokwonen.nl.

Wat is het verschil tussen huurverlaging of huurbevriezing

Bij huurverlaging wordt de netto huur voor een deel verlaagd. Dit is alleen mogelijk als uw netto huur nu hoger is dan € 737,14 en u ontvangt huurtoeslag of u heeft hier recht op. U kunt ook huurverlaging aanvragen als u een inkomensdaling heeft en vorig jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad.

Bij huurbevriezing wordt de netto huur per 1 juli 2020 niet verhoogd. U moet hierbij voldoen aan de inkomenscriteria die u kunt terugvinden bij de voorwaarden voor huurbevriezing.

Ik woon in een vrije sector huurwoning. Kan ik huurbevriezing aanvragen?

Als u in een vrije sector huurwoning woont en uw gezamenlijk belastbaar jaarinkomen is lager dan € 35.500, dan kunt u een aanvraag voor huurbevriezing naar ons opsturen.

U kunt huurbevriezing aanvragen door kopieën van de inkomensverklaringen (voorheen IB60) van alle bewoners naar ons te sturen, samen met een kopie van het uittreksel Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel) van één van de bewoners. Uit dit uittreksel moet blijken hoeveel bewoners er op dit adres zijn ingeschreven.

Kom ik in aanmerking voor huurbevriezing?

U kunt hier controleren of u in aanmerking komt voor huurbevriezing of huurverlaging