eenmalige huurverlaging 2023

Eenmalige huurverlaging voor deel van de huurders in 2023

Huurders met een sociaal huurcontract en een laag inkomen kunnen eenmalig een huurverlaging krijgen. Of u in aanmerking komt voor deze eenmalige huurverlaging, hangt af van uw inkomen en uw huurprijs.

U komt in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging als uw netto huur op dit moment hoger is dan € 575,03 en uw inkomen lager is dan 120% van het sociaal minimum. Deze inkomensgrenzen zijn:

  • Eenpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 23.250 per jaar
  • Meerpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd: € 30.270 per jaar
  • Eenpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd: € 24.600 per jaar
  • Meerpersoonshuishoudens vanaf AOW-leeftijd: € 32.730 per jaar

U kunt via deze link toetsen of u in aanmerking komt voor de huurverlaging.

Huurders die hiervoor volgens de gegevens van de Belastingdienst in aanmerking kwamen volgens hun inkomen over 2021 hebben van ons automatisch bericht gekregen. Het kan zijn dat u geen bericht heeft gekregen omdat uw inkomen over 2021 hoger is dan de genoemde inkomensgrenzen. Maar ligt uw inkomen in 2022 of uw huidige inkomen wel onder deze grenzen, dan kunt u een verzoek voor huurverlaging naar ons sturen. Dit kan alleen als uw netto huur hoger is dan de eerder genoemde € 575,03 en u een huurcontract heeft op 1 maart 2023. U stuurt dan naar ons op:

  • Inkomensverklaringen over 2022 van alle personen op uw adres met een inkomen, of
  • kopieën van uw inkomensspecificatie van tenminste 6 aansluitende maanden van alle personen op uw adres met een inkomen, en
  • een ingevulde en ondertekende verklaring met welke personen u op uw adres woont.

Als uw aanvraag gehonoreerd wordt, dan wordt uw huur verlaagd uiterlijk 2 maanden na het indienen van uw volledige verzoek. Deze regeling geldt tot eind 2024, en daarom moet uw aanvraag vóór 1 januari 2025 bij ons binnen zijn.

Goed om te weten:

  • Is uw netto huur lager dan € 575,03? Dan komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.
  • Huurders in de vrije sector komen niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Ook huurders van een kamer of standplaats niet. Deze eenmalige huurverlaging geldt alleen voor huurders in een sociale huurwoning.  
  • De huurverlaging gaat in 2 maanden na het indienen van uw volledige verzoek. Tot die datum blijft gewoon de oude huurprijs van kracht.

Veel gevraagd over eenmalige huurverlaging 2023

Voldoet u aan de voorwaarden voor een eenmalige huurverlaging? Dan krijgt u automatisch bericht van ons.

Algemeen

Wij controleren van tevoren of u aan alle voorwaarden voldoet. Dudok Wonen vraagt aan de Belastingdienst bij welke huurder het inkomen over 2021 lager is dan de genoemde inkomensgrenzen en of ze voldoen aan de huishoudenssamenstelling. Dit doen we alleen voor die huurders die een netto huur hebben die boven de genoemde grens ligt.

Als u in aanmerking komt voor huurverlaging, dan krijgt u van ons automatisch bericht. Hierin staat tot welk bedrag wij uw huur verlagen. Deze huurverlaging wordt niet met terugwerkende kracht berekend.