Kennisbank

huurachterstand

Als de huur niet op tijd, dus op de eerste van de maand, op onze rekening is bijgeschreven, dan spreken we van een huurachterstand. Heeft u hulp nodig met uw financien? U kunt contact met ons opnemen of met de gemeente waarin u woont.

Lees het volledige antwoord

huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke landelijke organisatie, die uitspraak doet bij geschillen tussen huurder en verhuurder over huurprijs, onderhoud en servicekosten van woningen. Uiteraard willen we graag eerst het probleem met u proberen op te...

Lees het volledige antwoord

huurdersvereniging

De huurders belangen vereniging (hbv) is de belangenbehartiger van huurders. Zij zijn de spreekbuis richting ons en worden betrokken bij wijkvernieuwingsprojecten, wijkschouwen, leefbaarheidsacties en grootschalige renovatieprojecten. De...

Lees het volledige antwoord

huurtoeslag

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten. Als u een sociale woning huurt en in verhouding tot uw inkomen veel betaalt aan huur, kunt u huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Lees het volledige antwoord

ideeën leefbaarheid

Dudok Wonen heeft een budget voor leefbaarheid. Met bewoners overleggen we wat er nodig is en zijn we ervoor verantwoordelijk dat de leefbaarheid in de wijk verbetert. Heeft u een idee? Geef het bij ons aan. U leeft tenslotte in de wijk en weet...

Lees het volledige antwoord

sociale overlast

Of u nu in een rijtjeshuis of in een flat woont, u hoort altijd leefgeluiden. De geluiden van een radio bij de buren, spelende kinderen of de wasmachine van de bovenbuurman dringen nu eenmaal door muren en vloeren heen. We mogen verwachten dat we...

Lees het volledige antwoord

informatie over vereniging van eigenaren

De algemene ledenvergadering (ALV) is de hoogste instantie binnen de VvE. Als eigenaar van de huurappartementen zijn we stemgerechtigd. Het bestuur van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is verplicht om minimaal één keer per jaar een...

Lees het volledige antwoord

inkomenstoets

Sinds 1 januari 2011 moeten alle woningcorporaties in Nederland tenminste negentig procent van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een gezamenlijk inkomen van maximaal € 34.229,- per jaar (prijspeil 1 januari 2013)...

Lees het volledige antwoord

isolatie

Isolatie zorgt ervoor dat de warme/koude lucht niet naar buiten/binnen kan en dat de lucht beter bewaard blijft. Het belangrijkste van isoleren is dat het in de winter in je woning aangenaam warm blijft en in de zomer lekker koel en fris. Er zijn...

Lees het volledige antwoord

Jaarlijkse huurverhoging

Jaarlijks stelt de regering vast met welk percentage de huren van sociale huurwoningen maximaal verhoogd mogen worden. Onze inzet is dat niet iedereen een maximale huurverhoging krijgt. Daarbij kijken we gericht naar de betaalbaarheid. De Huurders...

Lees het volledige antwoord