vrije sector

Bij Dudok Wonen kunt u terecht voor het huren van een vrije sector woning indien u een middeninkomen heeft en wanneer uw inkomen daarboven ligt.

Middenhuur = vrije sector huur met gematigde huurprijs

Vrije sector middenhuur woningen hebben een huurprijs die boven de maximale huurtoeslaggrens (€ 808,06 voor 2023) ligt. Het merendeel van onze vrije sector woningen verhuren we in de middenhuur. Deze woningen worden verhuurd voor een gematigde huurprijs tussen € 808,00 en € 995,00. Alleen woningzoekenden met een middeninkomen komen hiervoor in aanmerking. Als middeninkomen wordt gezien een gezamenlijk bruto jaar inkomen van maximaal € 56.329,00.

Deze woningzoekenden vallen vaak tussen wal en schip op de woningmarkt doordat het inkomen te hoog is voor een sociale huurwoning maar te laag voor een marktconforme vrije sector woning . Middenhuur biedt deze inkomenscategorie bovendien de mogelijkheid om door te stromen vanuit een sociale huurwoning.

Vrije sector = marktconforme huurprijs

Een beperkt deel van onze woningen worden verhuurd als reguliere vrije sector woningen. Deze woningen hebben een marktconforme huurprijs vanaf € 1.000,00. Hiervoor gelden andere inkomensnormen.

Het aanbod van vrije sectorwoningen met een huurprijs tot € 995,00 vindt u hier.

Het aanbod vrije sectorwoningen met een huurprijs vanaf € 1000,00 vindt u hier.


Hieronder leest u de meest gestelde vragen over vrije sector huur.

Veel gevraagd over vrije sector

Ik heb een vrije sector woning toegewezen gekregen. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

De huurovereenkomst wordt tegelijk getekend met het uitgeven van de sleutels in de woning. Tijdens de sleuteloverdracht voeren we een inspectie van de woning uit en worden de meterstanden genoteerd. De huurovereenkomst ontvangt u van tevoren per e-mail. Tevens ontvangt u per e-mail een betaallink waarin u verzocht wordt de eerste betaling te doen voordat u de sleutels ontvangt. Bij de sleuteloverdracht wordt een formulier getekend voor de automatische incasso van de huur. Bij aanvang huur betaalt u de eerste huurnota (huur van de lopende maand en servicekosten) en eventueel een waarborgsom (minimaal één maand huur)

Wanneer kom ik in aanmerking voor een vrije sector woning?

Algemeen

Om te beoordelen of u in aanmerking komt houden we rekening met meerdere criteria:

A. Inkomen: voor een vrije sector huurwoning moet u minstens 48 keer de huurprijs per maand, bruto per jaar verdienen. *

B. Kredietwaardigheid: We laten de kredietwaardigheid van kandidaat-huurders altijd toetsen. De uitslag daarvan moet positief zijn.

C. Waarborgsom: Bij de huur van een marktconforme vrije sectorwoning vragen wij standaard een waarborgsom van één maand huur. De waarborgsom krijgt u terug bij het beëindigen van de huurovereenkomst, mits er geen sprake is van schade aan de woning of een huurachterstand. Bij middenhuur vragen we geen borg tenzij anders afgesproken.

* Wat telt mee bij het bepalen van uw inkomen?

 • 12 maanden bruto loon
 • vakantiegeld
 • eventuele 13e maand
 • structurele bonussen

Gaat u samen huren? Er kunnen 2 huurders op een huurovereenkomst staan. Het tweede bruto inkomen telt ook voor 100% mee. U dient wel getrouwd te zijn of een duurzaam gemeenschappelijke relatie te hebben.

De volgende inkomsten tellen onder voorwaarden mee:

 •  Bonussen, toeslagen of een eindejaarsuitkering. Alleen indien deze structureel zijn en op uw werkgeversverklaring staan
 • Eigen vermogen: alleen indien u met pensioen bent en wilt gaan huren in het complex aan De Heul (Koekoeklaan) in Bussum. Onze makelaar beoordeelt of we uw eigen vermogen meerekenen.
 • WW, WIA of een andere uitkering. Aan te tonen middels een toekenningsbesluit
 • Partneralimentatie

De volgende inkomsten tellen niet mee:

 • Kinderalimentatie
 • Studiefinanciering
 • Eenmalige uitkeringen


We accepteren geen garantstellingen van ouders en anderen.

Hoe kan ik reageren op vrije sector huurwoningen?

Algemeen

Onze dure vrije sector huurwoningen (huurprijs hoger dan € 1000) worden geadverteerd op onze website. De vrije sector woningen tot € 1000 worden  via WoningNet aangeboden.

Voor de dure vrije sectorwoningen staat in de advertentietekst beschreven hoe u kunt reageren op de woning. Deze vrije sector woningen zijn in principe per direct beschikbaar. Het contract wordt aangegaan voor minimaal twaalf maanden en gaat zo snel mogelijk in na de bezichtiging. Tussentijds de huur opzeggen is niet mogelijk.

Voor de vrije sectorwoningen tot € 1000 moet u reageren via WoningNet. Het contract wordt aangegaan voor minimaal twaalf maanden en gaat zo snel mogelijk in na de bezichtiging. Tussentijds de huur opzeggen is niet mogelijk.

Welke gegevens moet ik aanleveren als ik een vrije sector woning wil huren?

Algemeen

Als u bij een bezichtiging en/of open huis bent geweest en kandidaat bent voor de woning vragen wij u de volgende gegevens binnen enkele dagen aan te leveren:
• Een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP). Deze kunt u opvragen bij de gemeente waar u nu woont. Hierop moet duidelijk vermeld staan met hoeveel personen u bent ingeschreven.
• Een verhuurdersverklaring, ingevuld en ondertekend door uw huidige verhuurder. Met vermelding van de huidige huurprijs.
Als u in loondienst bent:
• Een kopie van uw loonstrook van de afgelopen maand
• Een recente werkgeversverklaring van maximaal 3 maanden oud
• Inkomensverklaring van de Belastingdienst

Als u een uitkering heeft:
• WW, WIA of een andere uitkering. Deze kunt u aantonen met een toekenningsbesluit of de laatste 3 betalingsspecificaties.
• Een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst

Als u ZZP’er of ondernemer bent:
• Een uittreksel van de Kamer van Koophandel (u moet minstens 1 jaar ingeschreven zijn).
• Een recente aangifte inkomstenbelasting van de Belastingdienst (we kijken naar het saldo fiscale winstberekening)

Als u met pensioen bent:
• Recente jaaropgaven AOW en pensioen
• Inkomensverklaring van de Belastingdienst
In sommige gevallen kunnen wij u vragen extra documenten aan te leveren.

Moet ik ingeschreven staan bij WoningNet om een vrije sector woning te huren?

Algemeen

Nee, u hoeft niet ingeschreven te staan bij Woningnet.