woning kopen

Wij zijn er voor mensen die een huis nodig hebben en dat niet kunnen realiseren op de vrije markt. Onze woningvoorraad bestaat uit sociale huur, sociale koopwoningen en vrije sector woningen. Ons aanbod koopwoningen vindt u hier. Met het geld dat vrijkomt door verkoop, bouwen we nieuwe sociale huurwoningen. Hiermee kunnen wij weer andere woningzoekenden aan een woning helpen. Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk mensen helpen aan een woning.

Sociale koopproducten

We verkopen de meeste woningen met onze sociale koopproducten Koop Goedkoop en Kopen naar Wens. Hierdoor zijn deze woningen bereikbaar voor mensen met een inkomen tot maximaal € 51.199,00. Hier vindt u de folder over Kopen naar Wens en hier vindt u de folder over Koop Goedkoop.

Het koopaanbod automatisch in uw mailbox ontvangen?

Wilt u bericht ontvangen op het moment dat er een nieuwe koopwoning beschikbaar komt? Meld u hier aan. 

Voorrangsregels

  • Kandidaten die een sociale huurwoning van een woningcorporatie in de Gooi & Vechtstreek achterlaten, of een binding hebben met de Gooi & Vechtstreek krijgen voorrang bij de loting van de sociale koopwoningen (Koop Goedkoop en Kopen naar Wens).
  • Daarnaast krijgen kandidaten die een huishouden hebben van 3- of meer personen voorrang bij grotere woningen (minimaal 3 slaapkamers).
  • Welke voorrangspositie van toepassing is kunt u nalezen in de advertentietekst van de te koop staande woning.

Ook als u niet bij ons huurt, kunt u bij ons een Koop Goedkoop of Kopen naar Wens woning kopen.

Veel gevraagd over woning kopen

Hoe zit het met erfpacht bij Dudok Wonen?

Als u een Koop Goedkoop woning koopt bij Dudok Wonen koopt u de woning (opstal) en huurt u de grond. Deze juridische constructie heet erfpacht. De grondhuur heet canon.

Het erfpacht bedrag staat volledig los van het huis en is uitsluitend verschuldigd over de waarde van de grond. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie/CPI en pas na 50 jaar herzien. Een tussentijdse aanpassing is niet mogelijk.

Wat gebeurt er met de erfpacht als de termijn is afgelopen?

Als de eerste 10 jaar voorbij is, krijgt u geen korting meer op de grondhuur (canon) en betaalt u dus de volledige canon. Dit bedrag wordt jaarlijks, vanaf jaar 1, aangepast aan de inflatie/Consumentprijsindex (CPI). Verder verandert er niks. U wordt niet geconfronteerd met een plotseling hoge stijging. De volgende koper profiteert opnieuw van de korting op de te betalen vergoeding voor de grond en begint in het eerste lopende jaar opnieuw met 100% korting.

50 jaar na de eerste verkoop van de woning door Dudok Wonen wordt de dan geldende canon weer herzien op basis van de grondwaarde van dat moment.

Is de vergoeding voor het gebruik van de grond fiscaal aftrekbaar?

Ja, de maandelijks te betalen vergoeding voor de grond (canon) is fiscaal aftrekbaar net als de rente die u betaald voor de hypotheek. De hoogte van het bedrag wat u kunt aftrekken is afhankelijk van uw inkomen.

Kennen alle banken de constructie Koop Goedkoop?

Voor de financiering van onze Koop Goedkoop woningen zijn voldoende mogelijkheden. Onderstaande hypotheekverstrekkers en hypotheekadviseurs in het Gooi hebben hier ervaring mee. Omdat Koop Goedkoop niet bij elke financieel adviseur/bank bekend is adviseren wij u dan ook om bij één van de onderstaande adviseurs/banken informatie in te winnen. Uiteraard bent u hier niet toe verplicht.

  • De Hypotheekshop, Bussum en Hilversum
  • Van Bruggen Adviesgroep, Hilversum
  • De Hypotheker, Bussum en Hilversum
  • Hyppe Huizen en Hilversum
  • Rabobank Gooi en Vechtstreek
  • Hypotheek & Financiële planning Baarn

Wat is het kleurnummer van mijn woning/complex?

In uw koopovereenkomst staat het artikel “Gevelaanzicht/straatbeeld” opgenomen. Hierin staat onder andere vermeld dat de kleurstelling van het bestaande schilderwerk in stand gehouden dient te worden. Indien u zich houdt aan de kleurstelling die in dit artikel vermeld staat, is dit voldoende. Wij verstrekken geen kleurnummers en/of ralnummers.

Kan ik de grond van mijn Koop Goedkoop woning kopen?

Nee, u kunt niet de grond van uw Koop Goedkoop woning bijkopen. Tenzij in uw koopakte anders is afgesproken. De reden hiervoor is dat de Koop Goedkoop woningen beschikbaar moeten blijven voor mensen met een bescheiden inkomen. Daarom begint de korting op de grondhuur (canon) na een verkoop voor de nieuwe eigenaren weer bij 100%. Bij een deel van onze huidige kopers is in het verleden de mogelijkheid tot het bijkopen van de grond contractueel vastgelegd. In die gevallen kunnen we juridisch niet anders dan de grond inderdaad verkopen. Wilt u weten of dit bij u het geval is? Sla de akte erop na of bel met onze afdeling Huur en Koop via telefoonnummer (035) 646 16 00 (keuze 3).

Ik wil mijn Kopen naar Wens woning verkopen

Heeft u uw woning gekocht met Kopen naar Wens en wilt u verhuizen? U leest hieronder meer over de stappen die u moet ondernemen. Hier vindt u ook het stappenplan.

Aanbiedplicht Dudok Wonen

Zoals in de akte vermeld staat moet u uw woning eerst te koop aanbieden aan Dudok Wonen. Dat doet u door dit formulier in te vullen of door middel van een ondertekende brief met daarin vermeld het adres en de vraagprijs van uw woning. Indien Dudok Wonen geen gebruik maakt van het recht van terugkoop, kunt u uw woning op de vrije markt verkopen. Binnen een termijn van 2 weken kunt u een antwoord van Dudok Wonen verwachten. In deze brief kunt u ook lezen wat op dat moment het bedrag is wat u nog aan Dudok Wonen verschuldigd bent. Het uiteindelijk terug te betalen bedrag is afhankelijk van het moment dat u bij de notaris de woning overdraagt aan de nieuwe eigenaar.

Het is niet mogelijk om de woning inclusief de Kopen naar Wens regeling door te verkopen. U verkoopt de woning dus in volledig eigendom door aan wie u wilt.

Overdracht van de woning bij de notaris

De overdracht van de woning moet plaatsvinden bij de notaris waar u destijds de woning van Dudok Wonen met Kopen naar Wens kocht. Bij deze notaris is de zogenaamde ‘uitkoopovereenkomst’ in bewaring gegeven. Met deze ‘uitkoopovereenkomst’ koopt u het gedeelte van Dudok Wonen dat u destijds niet heeft betaald. Dit doet u gelijktijdig met de overdracht van de woning aan de nieuwe eigenaar, u hoeft dit bedrag dus niet voor te schieten. De notaris zorgt er voor dat het juiste bedrag bij Dudok Wonen terecht komt.

De nieuwe eigenaar heeft daarna in feite niets meer met Dudok Wonen te maken. Wel moet hij de woning weer aan Dudok Wonen aanbieden bij verkoop. Dit is contractueel vastgelegd in de koopakte.

Heeft u hier vragen over? Bel gerust met onze afdeling Huur en Koop via (035) 646 16 00 (keuze 3) of  mail naar koopvrijesector@dudokwonen.nl.

Wat is Kopen naar Wens?

Met Kopen naar Wens betaalt u niet de hele koopsom van de woning maar kunt u instappen voor een lager bedrag. Het deel dat u nu niet betaalt moet u uiterlijk bij verkoop terugbetalen. Voor welk bedrag u moet instappen is afhankelijk van uw inkomen. De Nationale Hypotheek Garantie sneltoets bepaald hoeveel u kunt lenen en wat het instapbedrag wordt. Kunt u dus meer lenen dan de minimale aankoopsom van 50% dan moet u verplicht hoger instappen. Voor de aankoop van uw woning sluit u een hypotheek af bij een bank. Het gedeelte dat u niet betaalt, hoeft u pas te betalen als u uw woning weer verkoopt. Maar u kunt ook tussentijds bijkopen. Zelfs tot 100%.

Volledige zeggenschap

Ook al financiert u niet de volle 100% van de woning, u heeft wel de volledige zeggenschap, inclusief de grond. U bent dus ook zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning. U profiteert dan zelf van mogelijke waardestijging van uw woning.

Ik wil mijn Koop GoedKoop woning verkopen

Heeft u uw woning gekocht met de Koop Goedkoop formule en wilt u verhuizen? U leest hieronder meer over de stappen die u moet ondernemen. Hier vindt u ook het stappenplan.

Aanbiedplicht Dudok Wonen
Zoals in de akte vermeld staat moet u uw woning eerst te koop aanbieden aan Dudok Wonen. Dit doet u door dit formulier in te vullen of door middel van een ondertekende brief met daarin vermeld het adres en de vraagprijs van uw woning. Indien Dudok Wonen geen gebruik maakt van het recht van terugkoop, kunt u uw woning op de vrije markt verkopen. Binnen een termijn van 2 weken kunt u een antwoord van Dudok Wonen verwachten.

De nieuwe koper profiteert net als u destijds van dezelfde ingroeiregeling voor de erfpachtcanon indien aan de voorwaarden, van zelfbewoning, wordt voldaan. De maximale korting van 100% geldt voor het lopende jaar van aankoop. In het tweede jaar betaalt de nieuwe koper 10 procent van het bedrag van de canon, het derde jaar 20 procent en zo groeit de vergoeding jaarlijks met 10 procent tot na tien jaar het volledige bedrag van de canon betaald moet gaan worden.

Het overzicht clausules en documenten bij doorverkoop Koop Goedkoop vindt u hier.

Overdracht van de woning bij de notaris

Als bijlage bij de brief, waarin Dudok Wonen aangeeft dat u de woning vrij kunt verkopen, ontvangt u het formulier artikel 33. Het is van belang dat u dit formulier geeft aan de notaris waar de overdracht van de woning plaats vindt. Als de notaris dit formulier bij de overdracht heeft ingevuld en ondertekent moet deze naar Dudok Wonen worden teruggestuurd. Na het ontvangst van dit formulier kunnen wij de nieuwe erfpachter opvoeren in ons systeem en vervalt de plicht om canon te betalen voor u. Als u ons op de hoogte houdt van de verkoop en ons tijdig meldt wie de nieuwe erfpachter is kunnen wij dit tijdig omzetten.

Heeft u hier vragen over? Bel gerust met onze afdeling Huur en Koop via (035) 646 16 00 (keuze 3) of mail naar koopvrijesector@dudokwonen.nl.

Wat is Koop Goedkoop?

Met Koop Goedkoop koopt u de woning en betaalt u een vergoeding voor de grond. U bespaart hierdoor minimaal 20 procent op de koopsom. Op de grondhuur (canon) geven wij flinke korting. In het eerste lopende jaar betaalt u zelfs niets. In het tweede jaar betaalt u 10 procent, het derde jaar 20 procent en zo groeit de vergoeding jaarlijks met 10 procent tot na tien jaar het volledige bedrag van de canon betaald moet gaan worden. Omdat de vergoeding laag begint en ieder jaar groeit, heeft u vooral de eerste jaren lage maandlasten. Lager dan bij elke andere koopwoning. Bovendien is de rente van uw hypotheek en de betaalde vergoeding voor de grond fiscaal aftrekbaar. Ga naar het actuele aanbod, bekijk de ervaringen van kopers of bereken uw maandlasten op www.koop-goedkoop.nl

Meer informatie
U kunt de folder Koop Goedkoop downloaden. In deze folder vindt u een rekenvoorbeeld en veelgestelde vragen van kopers. Ook kunt u de website www.koop-goedkoop.nl bekijken of maak een vrijblijvende afspraak met onze afdeling Huur en Koop via telefoonummer (035) 646 16 00 (keuze 3) of koopvrijesector@dudokwonen.nl.

Kan ik mijn huurwoning kopen?

In het verleden hebben veel huurders van Dudok Wonen een aanbieding gehad om de woning te mogen kopen. Of dit voor u op dit moment ook mogelijk is hangt van veel factoren af (inkomen, waarde van de woning, en beleid van Dudok Wonen. Informeert u bij onze afdeling Huur en Koop welke mogelijkheden er voor u zijn. U kunt ons telefonisch bereiken via (035) 646 16 00 (keuze 3) of per mail via koopvrijesector@dudokwonen.nl

Kopen goedkoper dan huren?

Hoe zit dat voor mij?
Wist u dat kopen goedkoper kan zijn dan huren? Helemaal met onze kooparrangementen Koop Goedkoop en Kopen naar Wens. Ook als u niet bij ons huurt, kunt u bij ons een woning kopen. Daarnaast kunnen sommige huurders van Dudok Wonen een aanbod krijgen om hun eigen woning te kopen. Hieronder leest u daar meer over.

Koop Goedkoop
Met Koop Goedkoop bespaart u minimaal 20 procent op de koopsom. U hoeft geen huurder van Dudok Wonen te zijn om hiervoor in aanmerking te komen. Op deze website leest u meer over de mogelijkheden of bekijk ons woningaanbod.

Kopen naar Wens
Dudok Wonen maakt het kopen van een woning ook mogelijk met Kopen naar Wens. U betaalt minimaal de helft van de prijs van de woning. Het andere deel schiet Dudok Wonen voor en betaalt u terug als u de woning bijvoorbeeld weer verkoopt. Uw maandlasten zijn soms zelfs lager dan bij huur.

Soms is het mogelijk om als huurder van Dudok Wonen een persoonlijke aanbieding krijgen om uw eigen woning te kopen met Kopen naar Wens. Informeer bij onze afdeling Huur en Koop of deze mogelijkheid er ook voor u is. . Meer over Kopen naar Wens leest u hier.

Bereken voordeel
Op de website van Kopen naar Wens kunt u zelf (indicatief) berekenen wat uw voordeel is of wat uw maandlasten zijn.

Koopaanbod
Klik hier voor ons actuele woningaanbod. Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden van ons koopaanbod? Meld u dan aan voor onze koopalert.

Waarom verkoopt Dudok Wonen woningen?

We willen zoveel mogelijk mensen met een bescheiden inkomen aan een woning in 't Gooi helpen. Hiervoor bieden wij zowel sociale huur als sociale koopwoningen aan. We verkopen de woningen alleen met onze sociale koopproducten Koop Goedkoop en Kopen naar Wens. Daardoor komen deze woningen beschikbaar voor mensen met een bescheiden inkomen. We bedienen hiermee de doelgroep die net te veel verdient voor een sociale huurwoning en te weinig voor een reguliere koopwoning.

Door een woning te verkopen, komt er geld beschikbaar. Dit geld gebruiken we bijvoorbeeld om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Hiermee kunnen wij weer andere woningzoekenden aan een woning helpen. Hierdoor kunnen we zoveel mogelijk mensen huisvesten.