planmatig onderhoud

Iedere woning heeft onderhoud nodig, zodat u prettig kunt blijven wonen. Niet alleen u als huurder kunt hier een steentje aan bijdragen. Ook Dudok Wonen zorgt ervoor dat uw woning goed wordt onderhouden. Als we in een complex of een groep woningen aan de slag gaan, spreken we van planmatig onderhoud.

Elk jaar kijken we welke woningen een onderhoudsbeurt krijgen. Niet alle woningen krijgen tegelijk een onderhoudsbeurt. Sommige werkzaamheden voeren we eenmaal in de vijftien jaar uit, andere eens per twee jaar.

Wat we aan planmatig onderhoud doen, is heel verschillend. Denkt u aan het vervangen van cv’s, het uitvoeren van een schilderbeurt of het vernieuwen van badkamers en of keukens. Bij het uitvoeren van planmatig onderhoud kijken we ook naar het energielabel van de woningen. Natuurlijk krijgt u op tijd bericht van ons dat we uw woning aanpakken. We vertellen u dan wat we doen en wanneer.

Meer over onderhoud leest u in de folder 'Alles over onderhoud in uw woning'.

Veel gevraagd over planmatig onderhoud

Kan ik een nieuwe badkamer aanvragen?

Algemeen

Dudok Wonen vervangt badkamers niet planmatig. Wanneer u van mening bent dat uw badkamer versleten is dan kunt u contact met ons opnemen. Onze aannemer komt dan bij u langs om te beoordelen of en op welke termijn uw badkamer aan vervanging toe is. Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur, zowel telefonisch als op ons kantoor.

Kan ik, als huurder, meebeslissen? Bijvoorbeeld over een bepaalde kleur?

Algemeen

U heeft als huurder geen inspraak in de onderhoudswerkzaamheden. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat bewoners mogen meebeslissen over een bepaalde kleur, dan gebeurt dit via de bewonerscommissie.

Hoe vaak vindt planmatig onderhoud plaats?

Algemeen

Hoe vaak wij onderhoudswerkzaamheden aan uw woning uitvoeren, hangt af van de gemiddelde levensduur van de gebruikte materialen. Ook is de locatie van de gebruikte materialen van belang. Als een houten kozijn niet direct in de zon ligt, kan het zijn dat het maar eens in de 7 jaar geschilderd hoeft te worden.

Kan ik een nieuwe keuken aanvragen?

Algemeen

Dudok Wonen vervangt keukens niet planmatig. Wanneer u van mening bent dat uw keuken versleten is dan kunt u contact met ons opnemen. Onze aannemer komt dan bij u langs om te beoordelen of en op welke termijn uw keuken aan vervanging toe is. Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur, zowel telefonisch als op ons kantoor.

Wat kost mij het planmatig onderhoud?

Algemeen

De kosten van planmatig onderhoud zijn voor rekening van Dudok Wonen.

Hoe weet ik wanneer mijn woning voor planmatig onderhoud in aanmerking komt?

Algemeen

Als uw woning op de planning staat voor planmatig onderhoud, stellen wij u daar een aantal weken van te voren per brief van op de hoogte.

De aannemer die de opdracht heeft gekregen om het onderhoud uit te voeren, verstuurd namens Dudok Wonen de brieven.

Hoe veilig is mijn balkon?

Algemeen

Als verhuurder vinden wij het belangrijk dat onze bewoners in een veilig huis wonen, zowel aan de binnenkant als de buitenkant. Omdat het kan gebeuren dat het draagvermogen van betonnen balkons in de loop der jaren vermindert, laten wij onderzoek doen naar de veiligheid van uitkragende balkons.

Onveilige balkons komen vooral voor bij flatgebouwen die tussen 1945 en 1975 zijn gebouwd omdat de betonkwaliteit in die jaren minder goed was dan vandaag de dag. Wij hebben alle flats die in deze periode gebouwd zijn in kaart gebracht. Daar waar een risico bestaat dat de balkons niet voldoen aan de huidige eisen laten wij ze onderzoeken. Als wij reden hebben aan te nemen dat uw balkon wellicht niet voldoet aan de huidige eisen dan laten wij u dat natuurlijk weten. Uw veiligheid gaat voor alles.

Als u zich zorgen maakt over uw veiligheid dan kunt u dat uiteraard aan ons kenbaar maken. U kunt dat doen door (24 uur per dag) ons contactformulier in te vullen op www.dudokwonen.nl of tijdens kantooruren telefonisch contact met ons op te nemen via (035) 646 16 00. 

Ik heb problemen na planmatig onderhoud gekregen. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt contact opnemen met Dudok Wonen. Leg uw vraag of probleem aan ons voor en amen met de aannemer kijken wij naar een mogelijke oplossing.

Hoe weet ik wat ik kan verwachten van het planmatig onderhoud?

Algemeen

Wij informeren u een paar weken van tevoren via een brief over de werkzaamheden die we aan uw woning of complex gaan uitvoeren. In die brief leest u:

  • of u als huurder overlast kunt verwachten;
  • of u eventueel thuis moet blijven;
  • of u bepaalde spullen moet weghalen (bijvoorbeeld tuinmeubelen);
  • de tijdsduur van de werkzaamheden;
  • het bedrijf dat de werkzaamheden namens ons uitvoert;
  • de contactpersoon binnen Dudok Wonen waar u terecht kunt voor vragen.

Als het mogelijk is proberen we werkzaamheden tegelijkertijd uit te voeren om de overlast voor u zoveel mogelijk beperken. Vaak maakt het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, de exacte (datum)afspraken met u. Het hangt namelijk van het weer af of bepaalde werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.