De Keverdijk, Naarden

Het centrum Keverdijk in Naarden wordt vernieuwd. De woningen, het huidige multifunctioneel centrum en de moskee zijn gedateerd en worden voorzien van nieuwbouw. Het doel is meer duurzame sociale huurwoningen beschikbaar te maken voor de doelgroep en de wijk nieuw leven in te roepen. Door de realisatie van 36 appartementen en 21 eengezinswoningen, 41 meer woningen dan nu het geval is, wordt de kans benut om de wijk opnieuw in te richten en op te knappen. 

Een plan op basis van uitgebreid participatieproces

De gemeente Gooise Meren en Dudok Wonen zijn samen met omwonenden, de moskee en gebruikers van het multifunctioneel centrum opgetrokken om de wijk te vernieuwen en de openbare ruimte opnieuw in te richten. Alle partijen willen een bijdrage leveren aan een goed woon- en leefklimaat in de wijk. 'In de eerste helft van 2015 is een uitgebreid participatietraject met omwonenden gestart. Op basis van dit traject is het stedenbouwkundig plan opgesteld. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel betrokkenen hebben meegedacht, weten wat er gaat gebeuren en erachter staan’, vertelt Robert Jan Sliep, directeur Woonbedrijf bij Dudok Wonen.

Fris nieuw centrum met een park

In het nieuwe multifunctionele centrum keren de huidige maatschappelijke functies terug, zoals een dependance van de bibliotheek, een peuterspeelzaal en een praktijk voor fysiotherapie. Ook krijgt de wijk een nieuw park en zal de gemeente de openbare ruimte aanleggen.

Projectinfo

Type woningaanbod: sociale huur
Locatie: Kolonel Verveerstraat, Naarden
Projectsoort: Renovatie en nieuwbouw
Omvang: 36 appartementen en 21 eengezinswoningen
Aannemer: Heijmans Huizen
Start bouw: zomer 2021
Verwachtte oplevering: Fase 1, de eengezinswoningen, Q2 2022 en fase 2, de appartementen 2025