woonwagenstandplaats

Dudok Wonen beheert een aantal woonwagencentra in de Gooi & Vechtstreek. Hier verhuren wij alleen standplaatsen dus zonder woonwagen.

De volgende woonwagencentra zijn in ons beheer:

 • De Abri, Naarden: 14 standplaatsen
 • De Zanderij, Bussum: 21 standplaatsen
 • Van Ghentlaan, Hilversum: 15 standplaatsen
 • Erfgooierslaan, Hilversum: 11 standplaatsen
 • Diependaalselaan, Hilversum: 12 standplaatsen

Voor de toewijzing van een standplaats zijn er een aantal criteria waaraan de kandidaat moet voldoen:

 • De kandidaat huurder is 18 jaar of ouder;
 • Het gezamenlijk belastbaar huishoudinkomen mag niet hoger zijn dan € 40.765 (prijspeil 2022);
 • De leden van het huishouden hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus.

Veel gevraagd over woonwagenstandplaats

Hoe kan ik me inschrijven voor een standplaats?

Algemeen

U kunt u inschrijven voor de wachtlijst voor een standplaats. Hierbij moet u minimaal 18 jaar of ouder zijn. U krijgt een bevestiging per brief van uw inschrijving. Zonder deze bevestiging bent u niet ingeschreven. De inschrijfdatum is bepalend voor uw plek op de wachtlijst.

Hoe vindt de selectie plaats bij toewijzing van een standplaats?

Algemeen

De kandidaat voor een standplaats moet ingeschreven staan op de wachtlijst voor een standplaats. De rangschikking vindt plaats op inschrijfdatum. Bij de toewijzing is er een volgorde waarop geselecteerd wordt:

 • Bewoners boven de 18 jaar die woonachtig zijn op het desbetreffende woonwagencentrum hebben voorrang op alle andere ingeschrevenen;
 • Bewoners van andere woonwagencentra in de regio komen vervolgens aan bod. Zij hebben voorrang boven geïnteresseerden die niet woonachtig zijn op een centrum in de regio;
 • De geïnteresseerden uit de regio aan bod (zij wonen niet op een woonwagencentrum);
 • Als laatste komen de geïnteresseerden aan bod die buiten de regio wonen (ook niet woonachtig op een woonwagencentrum).

De geselecteerde kandidaat moet de volgende gegevens overleggen:

 • Belastbaar jaarinkomen van alle personen die meeverhuizen
 • Verhuurdersverklaring van het vorige woonadres (indien van toepassing)
 • Inschrijvingsbewijs uit de Basisregistratie Personen van de gemeente
 • Handtekeningenlijst van de bewoners van het woonwagencentrum waarvoor de kandidaat geselecteerd is, waaruit blijkt dat deze bewoners geen bezwaar hebben

Zijn er nog andere woonwagencentra in de regio Gooi & Vechtstreek?

Algemeen

In de gemeente Hilversum is er een woonwagencentrum op de Egelshoek. Inschrijving voor een standplaats vindt plaats via de gemeente Hilversum.