Vrije sector

Vrije sector huurwoningen hebben een huurprijs die boven de maximale huurtoeslaggrens (€737,14 voor 2020) ligt. Voor vrije sector woningen gelden andere criteria dan voor sociale huurwoningen. 

Het merendeel van onze vrije sector huurwoningen verhuren we met een huurprijs tot € 925,00 aan mensen met een middeninkomen. Dit zijn mensen met een inkomen tot €49.960,00 Zij vallen vaak tussen wal en schip op de woningmarkt doordat ze teveel verdienen voor sociale huur en te weinig om een woning te kopen. Door deze maximale prijs aan te houden voor deze inkomenscategorie hebben zij de mogelijkheid om door te stromen naar een volgende woning. Daarnaast verhuren we ook vrije sectorwoningen met een huurprijs boven de € 925,00.

De vrije sectorwoningen met een huurprijs tot € 925,00 vindt u hier.
De vrije sectorwoningen met een huurprijs vanaf € 1.000,00 vindt u hier.
Hieronder leest u de meest gestelde vragen over vrije sector huur.

Meest aan ons gevraagd over Vrije sector

Hoe wordt de huurprijs bepaald bij vrije sector woningen?

Bij de vrije sector huur wordt de huurprijs overeengekomen in het huurcontract. Deze prijs is niet gebonden aan een maximum.

Ik heb een vrije sector woning toegewezen gekregen. Hoe gaat het nu verder?

De huurovereenkomst wordt tegelijk getekend met het uitgeven van de sleutel in de woning. Tijdens de sleuteloverdracht voeren we een inspectie van de woning uit en noteren wij de meterstanden.

De huurovereenkomst ontvangt u van tevoren per mail. In de mail staat vermeld naar welk rekeningnummer u de eerste betaling kunt overmaken. Bij de sleuteloverdracht wordt een formulier getekend voor de automatische incasso van de huur.

De eerste betaling bestaat uit:

 • Eerste huurnota (huur van de lopende maand en servicekosten)
 • Een waarborgsom (minimaal één maand huur)

Wanneer kom ik in aanmerking voor een vrije sector woning?

a. Inkomen

Voor een vrije sector huurwoning moet u minstens 48 keer de huurprijs per maand, bruto per jaar verdienen. Voor de vrije sector huurwoningen met een huurprijs tot € 925,00 per maand geldt tevens een maximum inkomenseis. Deze inkomenseis is voor al deze woningen gesteld op een bruto jaarinkomen van maximaal €49.960 per jaar. Deze woningen willen wij beschikbaar houden voor mensen met een middeninkomen.

Wat telt mee bij het bepalen van uw inkomen?

 • Uw bruto jaarloon
 • Uw vakantiegeld
 • Uw eventuele 13e maand
 • Uw structurele bonussen

Wilt u samen huren? Er kunnen 2 huurders op een huurovereenkomst staan. Het tweede bruto inkomen telt ook voor 100% mee. U dient wel getrouwd te zijn of een duurzaam gemeenschappelijke relatie te hebben. Dit moet worden aangetoond.

De volgende inkomsten tellen onder voorwaarden mee:

 • Bonussen, toeslagen of een eindejaarsuitkering. Alleen indien deze structureel zijn en op uw werkgeversverklaring staan
 • Eigen vermogen: alleen indien u met pensioen bent en wilt gaan huren in de complexen aan De Heul (Koekoeklaan) in Bussum of Amaris Theodotion (Werkdroger) in Laren. Onze makelaar beoordeelt of we uw eigen vermogen meerekenen en welk deel
 • WW, WIA of een andere uitkering. Aan te tonen middels een toekenningsbesluit
 • Partneralimentatie

De volgende inkomsten tellen niet mee:

 • Kinderalimentatie
 • Bijstandsuitkering
 • Studiefinanciering
 • Lijfrentepolissen of eenmalige uitkeringen

Ouders en anderen mogen niet garant staan voor het betalen van de huur.

b. Kredietwaardigheid

We laten de kredietwaardigheid van kandidaat-huurders altijd toetsen. De uitslag daarvan moet positief zijn.

c. Voorrang

Bij de vrije sector huurwoningen met huurprijs tot €925 per maand is de volgende voorrangsregeling van toepassing:

 • Doorstromers: kandidaten die doorstromen vanuit een sociale huurwoning in de Gooi- en Vechtstreek hebben voorrang bij toewijzing
 • Binding met de regio: kandidaten die binding hebben met de Gooi en Vechtstreek hebben voorrang bij toewijzing

U heeft een binding met de Gooi en Vechtstreek indien:

 • U minimaal 1 jaar ingeschreven staat in een van de gemeenten van de regio. Dit kunt u aantonen met een uittreksel van de basisregistratie personen (BRP);
 • U een economische binding heeft, omdat u tenminste 19 uur per week in de regio werkt of een dagopleiding in de regio volgt;
 • U een maatschappelijke binding heeft, omdat u de afgelopen tien jaar tenminste zes jaar onafgebroken ingezetene van de regio bent geweest.

d. Waarborgsom

Bij de huur van een vrije sectorwoning vragen wij standaard een waarborgsom van één maand huur.  De waarborgsom krijgt u terug bij het beëindigen van de huurovereenkomst, mits er geen sprake is van schade aan de woning of een huurachterstand.

Hoe kan ik reageren op vrije sector huurwoningen?

Onze dure vrije sector huurwoningen (huurprijs hoger dan € 1000) worden hier geadverteerd op onze website. De vrije sector woningen tot € 1000 worden hier via WoningNet aangeboden 

Voor de dure vrije sectorwoningen staat in de advertentietekst beschreven hoe u kunt reageren op de woning. Deze vrije sector woningen zijn in principe per direct beschikbaar. Het contract wordt aangegaan voor minimaal twaalf maanden en gaat zo snel mogelijk in na de bezichtiging. Tussentijds de huur opzeggen is niet mogelijk.

Voor de vrije sectorwoningen tot € 1000 moet u reageren via WoningNet. Het contract wordt aangegaan voor minimaal twaalf maanden en gaat zo snel mogelijk in na de bezichtiging. Tussentijds de huur opzeggen is niet mogelijk.

Welke gegevens moet ik aanleveren als ik een vrije sector woning wil huren?

Als u bij een bezichtiging en/of open huis bent geweest en kandidaat bent voor de woning vragen wij u de volgende gegevens aan te leveren:

 • Een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP). Deze kunt u opvragen bij de gemeente waar u nu woont.
 • Een verhuurdersverklaring, ingevuld en ondertekend door uw huidige verhuurder. Met vermelding van de huidige huurprijs.

Als u in loondienst bent:

 • Een kopie van uw loonstrook van de afgelopen maand
 • Een recente werkgeversverklaring van maximaal 3 maanden oud
 • Een recente aangifte inkomstenbelasting van de Belastingdienst

Als u een uitkering heeft:

 • WW, WIA of een andere uitkering. Deze kunt u aantonen met een toekenningsbesluit of de laatste 3 betalingsspecificaties.
 • Een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst

 Als u ZZP’er of ondernemer bent:

 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel (u moet minstens 1 jaar ingeschreven zijn).
 • Een recente aangifte inkomstenbelasting van de Belastingdienst (we kijken naar het saldo fiscale winstberekening)

Als u met pensioen bent:

 • Recente jaaropgaven AOW en pensioen
 • Een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst

 In sommige gevallen kunnen wij u vragen extra documenten aan te leveren.

Moet ik ingeschreven staan bij WoningNet om een vrije sector woning te huren?

Nee, u heeft geen inschrijving bij WoningNet nodig om een vrije sector huurwoning van Dudok Wonen te huren. Op de vrije sector huurwoningen tot € 1000 kunt u zonder inschrijving reageren. 

Meer vragen over dit onderwerp (1)

Vertalen / Translate