zorg / WMO aanpassingen

​De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Veel gevraagd over zorg / WMO aanpassingen

Wat is WMO en wat kan deze voor mij betekenen?

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Volgens die wet moeten gemeenten zorgen dat alle inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. Daarvoor bieden zij hulp en voorzieningen, zoals vervoersvoorzieningen, sociale begeleiding, hulp bij de huishouding, woningaanpassingen en rolstoelen.

Waar kan ik terecht voor meer informatie over WMO?

Voor meer informatie over WMO kunt u naar de website Regelhulp

Ik wil graag een verhoogd toilet en/of beugels. Kan ik dit bij Dudok Wonen aanvragen?

Deze voorziening kunt u niet meer aanvragen bij het WMO loket van de Gemeente. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Dit betekent dat u deze voorziening op uw eigen kosten mag aanbrengen. Dudok Wonen en het WMO zijn hierin geen partij. 

Ik wil graag een aanpassing in mijn woning in verband met mijn gezondheid. Waar kan ik dit aanvragen?

U kunt terecht bij het WMO-loket van de gemeente waar u staat ingeschreven.

Moet ik betalen voor een Wmo-aanpassing?

Aanpassingen kosten geld en worden deels of volledig betaald uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het kan dus ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Het Wmo-loket geeft u hierover alle informatie.

Ik wil graag zo lang mogelijk in mijn woning blijven wonen. Kan mijn woning worden aangepast?

Heeft u als gevolg van ouderdom of een lichamelijke beperking moeite om in uw woning te blijven wonen? De overheid stimuleert het dat mensen langer zelfstandig blijven wonen. Het is daarom mogelijk om aanpassingen in uw woning aan te laten brengen, bijvoorbeeld:

  • verbreding van deurposten;
  • een traplift;
  • aanpassing aan uw badkamer;
  • aanpassingen aan drempels;
Het aanvragen van deze aanpassingen gaat via de gemeente. Er zijn subsidies mogelijk op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Bij het WMO loket van de gemeente kunt u een medische indicatie aanvragen. Dudok Wonen beoordeelt op basis van uw medische indicatie of u in aanmerking komt voor medische urgentie. Indien er een aanpassing aan de woning moet worden gedaan, dan dient u deze te melden bij Dudok Wonen