zelf klussen

Dudok Wonen geeft u alle ruimte uw huurhuis iets eigens mee te geven. In overleg is veel mogelijk. Bijvoorbeeld een andere kraan, ligbad, dakkapel of andere keuken plaatsen.

We noemen deze persoonlijke wensen ‘zelf aan te brengen veranderingen' (afgekort ZAV). Dit zijn veranderingen die u zelf uitvoert. Deze veranderingen hebben effect op de staat van de woning. En dient u vooraf bij ons aan te vragen. De inrichting van uw woning zoals tapijt, gordijnen, verf en behang, vallen niet onder deze zelf aan te brengen veranderingen.

Veel gevraagd over zelf klussen

Ik wil zelf gaan klussen in mijn woning. Hoe kan ik een aanvraag doen?

U kunt de aanvraag zelf aangebrachte voorziening online invullen. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar Postbus 1854, 1200 BW, Hilversum. U kunt het formulier ook telefonisch opvragen via nummer (035) 646 16 00 of langskomen aan de Larenseweg 32 in Hilversum om het formulier op te halen. Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur, zowel telefonisch als op ons kantoor.

Wat is de Wmo en wat kan deze voor mij betekenen?

De Wmo staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Volgens die wet moeten gemeenten zorgen dat alle inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. Daarvoor bieden zij hulp en voorzieningen, zoals: vervoersvoorzieningen, sociale begeleiding, hulp bij de huishouding, woningaanpassingen en rolstoelen.

Heeft u vragen over aanpassingen in uw woning? U kunt terecht bij het WMO-loket van de gemeente waar u staat ingeschreven.

Ik wil een aanpassing in mijn woning. Mag dat?

Voor kleine aanpassingen zoals schilderen, behangen, stofferen en inrichten hoeft u vooraf geen toestemming te vragen. Wilt u de woning ingrijpender wijzigen? In de folder staat een volledige lijst met informatie per onderwerp/aanpassing. Met het aanvraagformulier zelf aangebrachte voorziening kunt u deze verandering bij ons aanvragen.

Hoe kan het dat mijn buurman wel een schotelantenne heeft, terwijl ik geen toestemming krijg?

Het kan zijn dat uw buurman de schotelantenne in het verleden heeft geplaatst toen het beleid van Dudok Wonen op dit punt nog anders was. Verder is het mogelijk dat uw buurman de schotelantenne tegen de regels in heeft geplaatst. Zowel Dudok Wonen als de Gemeente bekijken of de regels ten aanzien van schotelantennes niet worden overtreden. 

Zie voor meer informatie de folder 'schotelantennes'.

Wanneer krijg ik GEEN toestemming voor een aanpassing in mijn woning?

Als de aanpassing:

 • Niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en/of voorschriften van nutsbedrijven;
 • Schade, gevaar, overlast of hinder voor de verhuurder, medebewoners of derden kan opleveren;
 • De verhuurbaarheid van de woning of van de naastliggende woningen wordt geschaad en/of de aanpassing leidt tot waardevermindering;
 • Leidt tot wijziging van de bestemming;
 • Goed woningbeheer bemoeilijkt;
 • Niet voldoet aan de bouwverordening en in strijd is met de algemene huurvoorwaarden;
 • Niet is ingediend door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen als ik een schotelantenne wil plaatsen?

Samengevat geven wij alleen toestemming voor het plaatsen van een schotelantenne als:

 1. het in uw huis technisch gezien niet mogelijk is om glasvezel aan te leggen; 
 2. de schotelantenne geen sterk ontsierend effect heeft; 
 3. de schotelantenne op de door onze bouwadviseur aangewezen plek geplaatst wordt; 
 4. de schotelantenne hinder, overlast of gevaar voor omwonenden of voorbijgangers kan veroorzaken; 
 5. de doorsnede van de schotelantenne minder dan 1 meter is; 
 6. u een verzekeringsbewijs kunt overleggen waaruit blijkt dat de schotel is verzekerd; 
 7. u de schotelantenne heeft laten plaatsen door een erkende installateur. 
 8. De schotelantenne op een bepaalde manier is bevestigd. De bouwvoorschriften in acht zijn genomen. 
 9. U, indien nodig, een bouwvergunning heeft. 

 Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

Ik heb een verandering aangebracht aan mijn woning. Hoe gaat dat als ik ga verhuizen?

Er zijn twee mogelijkheden:

 • Voordat u de verandering aanbracht, heeft u daarvoor toestemming gekregen van Dudok Wonen. De technisch adviseur beoordeelt of de verandering nog steeds veilig, heel en schoon is. Mede aan de hand daarvan bekijkt hij of de verandering in de woning kan blijven zitten.
 • U heeft geen toestemming bij ons aangevraagd/van ons gekregen voor de verandering. De kans bestaat dat u de verandering op eigen kosten ongedaan moet maken en de daardoor ontstane schade dient te herstellen. De technisch adviseur beoordeelt dit tijdens de voor- en eindcontrole en maakt hierover afspraken met u.

Ik wil graag een verhoogd toilet en/of beugels. Kan ik dit bij Dudok Wonen aanvragen?

Deze voorziening kunt u niet meer aanvragen bij het WMO loket van de Gemeente. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Dit betekent dat u deze voorziening op uw eigen kosten mag aanbrengen. Dudok Wonen en het WMO zijn hierin geen partij. 

Ik ga verhuizen. Mag ik de keuken meenemen?

Een keuken hoort bij de woning. Als u zelf een andere keuken aanbrengt in de woning, moet u de keuken van Dudok Wonen bewaren. Bij het verlaten van de woning, moet de keuken van Dudok Wonen weer teruggeplaatst worden in originele staat.

Wanneer kan ik een schotelantenne plaatsen?

Dudok Wonen is zeer terughoudend als het gaat om het plaatsen van een schotelantenne. Wij bieden u namelijk een goed alternatief met glasvezel en schotelantennes hebben een ontsierend effect. U moet voor het plaatsen van een schotelantenne toestemming aan ons vragen (zie artikel 7: 215 lid 6 BW en artikel 6.14 van onze algemene voorwaarden). Wij geven u alleen toestemming voor een schotelantenne als er in uw woning om technische redenen geen glasvezel is aangelegd. Daarnaast moet u nog aan een aantal ander voorwaarden voldoen. Meer hierover leest u in de Folder Schotelantennes.

Krijg ik een vergoeding voor mijn aanpassing als ik ga verhuizen?

Niet voor elke aanpassing is het mogelijk om een vergoeding te krijgen. U kunt op de lijst in de folder nakijken of uw aanpassing in aanmerking komt voor een vergoeding. U komt alleen in aanmerking voor een vergoeding bij vertrek wanneer u toestemming heeft gekregen en uw aanpassing voldoet aan de criteria “veilig, heel en schoon”. De vergoeding bij verhuizing neemt per jaar procentueel af. Als u meer dan tien jaar genot hebt gehad van uw aanpassing, komt deze niet meer in aanmerking voor een vergoeding.

Ik heb zelf aanpassingen aan mijn woning gedaan. Ik heb dit niet aangevraagd. Wat kan ik doen?

U kunt alsnog een aanvraag bij ons indienen. Als u geen toestemming voor de aanpassingen heeft, dan moet u de aanpassingen verwijderen als u de woning verlaat.

Wat is de procedure voor het aanvragen van toestemming voor een schotelantenne?

Als u denkt dat u in aanmerking kunt komen voor toestemming gaat u als volgt te werk:

Stap 1: U bedenkt wat u zou willen.

Stap 2: U neemt het besluit om zelf een extra voorziening in uw woning aan te brengen. Hiervoor moet u toestemming vragen bij Dudok Wonen via het aanvraagformulier of via Mijn Dudok Wonen.

Stap 3: Krijgt u toestemming? Dan legt de onderhoudsregisseur alle belangrijke punten vast in een afsprakenbrief. Daar staat ook in of u de ZAV mag laten zitten bij vertrek. En of u een vergoeding krijgt. U ondertekent deze afspraken.

Stap 4: Is er een bouwvergunning nodig? Dan vraagt u die zelf aan. Daarna kan u, of een bouw-/ installatiebedrijf, aan de slag.

Stap 5: U vertrekt uit de huurwoning. De verhuurmakelaar loopt met u de woning door en bekijkt of de woning in goede staat is. De woning moet in dezelfde staat zijn als in het begin van de huurovereenkomst. Ook de ZAV wordt bekeken. Bij de ZAV is het ook belangrijk dat deze schoon, heel en veilig is. Voor sommige ZAV’s krijgt u een vergoeding. Dit is dan aangegeven bij de toestemming. Het kan ook zo zijn dat is afgesproken dat u de ZAV verwijdert. Als er schade is door het verwijderen, dan moet u deze ook herstellen. Deze afspraken zijn ook vastgelegd bij de aanvraag van de ZAV.

Wie zorgt er voor het onderhoud en de verzekering van de aanpassing die ikzelf in de woning heb aangebracht?

Dat doet u zelf. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud, verhelpen van gebreken en het uitvoeren van herstellingen. Dudok Wonen is alleen verantwoordelijk voor aanpassingen die wij in uw huis hebben laten aanbrengen.

Als ik toestemming krijg, mag de aanpassing in mijn huis dan blijven zitten als ik vertrek?

Als u toestemming krijgt voor het aanbrengen van de verandering, geven wij ook meteen aan of u de verandering kunt laten zitten als u de woning op een gegeven moment verlaat. Wij doen dat schriftelijk. Bij sommige voorzieningen stellen wij aanvullende voorwaarden. Ook die beoordeling leggen we schriftelijk vast. Op deze manier weet u precies waar u aan toe bent bij een verhuizing en komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe vraag ik toestemming aan voor een zelf aangebrachte verbetering?

Printen en opsturen

 1. U print het aanvraagformulier en vult het volledig in;
 2. Indien van toepassing voegt u bij aanvraagformulier tekeningen toe;
 3. U dient het verzoek schriftelijk via Postbus 1854, 1200 BW, Hilversum;
 4. U krijgt binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons.

Online

 1. U vult de aanvraag zelf aangebrachte voorziening in;
 2. Indien van toepassing voegt u bij aanvraagformulier tekeningen toe;
 3. U dient het verzoek online in;
 4. U krijgt binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons.

Wij raden u af om te starten met aanpassingen voordat u van ons de benodigde toestemming hebt verkregen. Zonder toestemming loopt u de kans dat u de aanpassing op eigen kosten ongedaan moet maken en de daardoor ontstane schade dient te herstellen.